Menu

Søg på sitet

Ny analyse: Danskernes formue er steget 50 % på 15 år - nu 11.000 mia. kr.

Analyse

Professor Jesper Rangvid har i analysen ”Danskernes opsparing – med særligt blik på investeringsforeninger” analyseret danskernes formueudvikling.

Han har set nærmere på fordelingen af aktiver, risikospredningen og mangel på samme samt på nyere forskning om fordele og ulemper ved investeringsforeninger, hvor danskerne har investeret ca. 500 mia. kr.

I analysen kan du bl.a. læse mere om:

  • Danskerne er viceverdensmestre i formue. Med opsparing er på 11.000 mia. kr. i 2018 havde den gennemsnitlige dansker den næsthøjeste formue (i forhold til den disponible indkomst) blandt lande, vi normalt sammenligner os med. Det giver en gennemsnitlig dansker over 18 år en formue på 2,4 mio. kr. 
  • Danskere er verdensmestre i gæld. Danskerne har til gengæld den højeste gæld i forhold til indkomsten blandt OECD-lande. Når man trækker vores gæld fra vores formue, får man vores nettoformue. Den udgør ca. seks gange vores disponible indkomst. Det rækker ikke til en topplacering internationalt, men tæt på. 
  • Risikospredning er måske det vigtigste begreb i investeringsteorien. Analysen gennemgår ny forskning fra 2019, der kommer frem til, ”at danske aktieinvestorer kunne øge deres afkast med 3,1%-point om året, uden at påtage sig mere risiko, hvis de skiftede deres koncentrerede porteføljer ud med veldiversificerede porteføljer”. 
  • Analysen finder det i den forbindelse realistisk, at en ganske stor del af danskernes formue ikke er tilstrækkeligt diversificeret, og gør opmærksom på, at ”Hvis man nemt vil sprede sin risiko, kan man investere via investeringsforeningsbeviser”. 
  • Aktiv kontra passiv forvaltning. Analysen diskuterer udvalgte problemstillinger forbundet med investering via investeringsforeninger, hvor den seneste forskning på området har bragt nye perspektiver. Hvor den tidligere opfattelse ofte var, at aktive investeringsforeninger ikke skaber værdi, viser den nyere forskning, at billedet er mere nuanceret end som så. Dernæst diskuteres forskning om, hvordan omkostninger ved investeringsforeninger påvirker performance. 
  • Sluttelig belyses bankernes rolle, når danskerne vælger investeringsforeninger. Rapporten dokumenterer, at bankernes betydning er stor, når det gælder valg af investeringsforening.


Dette og meget mere kan du læse mere om i analysen ”Danskernes opsparing – med særligt blik på investeringsforeninger”, som CBS-professor Jesper Rangvid har udarbejdet i anledning af BankInvests 50-års jubilæum.

Jesper Rangvid, 49 år, professor i Finansiering ved Copenhagen Business School, CBS, er en af landets mest citerede økonomer, hvilket dels hænger sammen med et stort talent for at kommunikere, og dels er et resultat af hans deltagelse i flere centrale udvalg og råd i de senere år.

Som formand for undersøgelsesudvalget om årsagerne til finanskrise i Danmark, lagde han navn til ”Rangvidrapporten”. I dag er han formand for bl.a. Det sagkyndige Råd, der beregner årlige afkastforudsætninger på brede aktivklasser samt medlem af bestyrelsen i Grandhood, Det Systemiske Risikoråd på Færøerne, Advisory Board for Forenet Kredit, og rådgiver om finansiel stabilitet for den svenske Riksbank.

På CBS er Jesper Rangvid leder af CBS Executive MBA samt Pension Research Center (PeRCent).

Dato: 7. oktober 2019
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld