Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Forløb af ordinære generalforsamlinger 2020

28.04.2020

Investeringsforeningen BankInvest og Kapitalforeningen BankInvest Select har afholdt ordinære generalforsamlinger tirsdag den 28. april 2020.

Bi Bygning3

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Årsrapport, udbytte og bestyrelsesmedlemmers honorar
Årsrapporterne med regnskaber for de 2 foreninger blev enstemmigt godkendt, inkl. forslagene til de i bilag 1 angivne udbytter for 2019.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte var den 3. februar 2020. Første dag for handel
med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte var den 4. februar 2020.

Investorerne havde udbyttet til rådighed på depotet den 6. februar 2020.

Udbyttebetalingen til investorerne er blevet foretaget aconto og udgjorde 2,2 mia. kr.

Foreningernes samlede resultat udgjorde i alt til 8,2 mia. kr.

Bestyrelseshonoraret for 2019 blev enstemmigt godkendt.

Forslag fremsat af bestyrelsen
Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest og Kapitalforeningen BankInvest Select.

Investeringsforeningen BankInvest
De af bestyrelsen foreslåede generelle samt afdelingsspecifikke vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Kapitalforeningen BankInvest Select
De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen havde indstillet til genvalg af Ingelise Bogason og Lars Boné. Begge blev enstemmigt valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Niels Heering som formand og Ingelise Bogason som næstformand.

Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt som revisor for samtlige foreninger.

Se generalforsamlingen i videoen herunder:

 

» Børsmeddelelse vedr. forløb af ordinære generalforsamlinger

» Børsmeddelelse vedr. prospekt Investeringsforeningen BankInvest

» Børsmeddelelse vedr. prospekt Kapitalforeningen BankInvest Select

» Udlodningsoversigt

» Årsrapporter

Opdateret: 18.05.2020