Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Optima Rente: Nyt produkt med lav risiko

13.03.2020

Den nye afdeling Optima Rente blander forskellige obligationer til en buket med et forventet positivt afkast - risikoen ligger i den lave ende af skalaen.

Produkt Optima

Flere og flere virksomheder og private oplever at skulle betale negative renter på deres indestående i pengeinstitutterne, og grænsen for, hvornår de negative renter sætter ind, bliver stadigt lavere.

Men hvad er alternativerne, hvis man kigger efter muligheder for at investere sine kontanter i produkter med lav risiko? 

Svaret kunne være Optima Rente, det seneste medlem af BankInvests familie af blandede porteføljer med aktier og obligationer. Optima Rente indeholder dog udelukkende obligationer.


Acceptabel risiko

”Med det lave renteniveau søger man forgæves efter risikofrie aktiver med et positivt forventet afkast. Men ved at sætte forskellige obligationstyper sammen kan vi nu tilbyde et obligationsprodukt med en risiko, som vi vurderer vil være acceptabel for mange kunder på udkig efter relativt forsigtige obligationsprodukter”, siger obligationschef Michael Hauch

Produktet henvender sig til kunder, der søger alternativer til pengeinstitutternes negative renter, samt til kunder, der søger risiko-balancering af en portefølje med aktier og andre mere risikofyldte aktiver. 

Afdelingen udbydes både som udbyttebetalende og som akkumulerende fond, og kan dermed også tegnes af kunder under virksomhedsordningen, VSO.


Sammenligning med andre

BankInvest lancerede i efteråret afdelingen Mellemlange Danske Obligationer, som et alternativ til henholdsvis korte og lange danske obligationer. Optima Rente lægge vægten på mellemlange danske obligationer, men spæder til med virksomhedsobligationer og Emerging Markets-obligationer, der har et højere forventet afkast men også en vis kreditrisiko.

Optima Rente forvaltes af BankInvests obligationsteam, der sammensætter en strategisk portefølje med følgende overordnede vægtning:

 

Optima Rente Fordeling Ppt

 

Tegningen af investeringsbeviser løber fra 2. til 20. april, og beviserne kan handles fra den 24. april.

Kontakt dit pengeinstitut, hvis du vil vide mere om BankInvests Optima-produkter.

» Køb og rådgivning

 


Disclaimer
Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Opdateret: 02.04.2020