Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

BI Erhvervsejendomme A/S: Effekt af COVID-19 udbrud og afkastforventninger for 2020

24.03.2020

BI Erhvervsejendomme A/S forventer på kort sigt en begrænset effekt af COVID-19 udbruddet, men med forøget usikkerhed om afkastforventningerne for 2020.

Produkt Ejendomme Axl

Hovedparten af den underliggende ejendomsportefølje i BI Erhvervsejendomme er udlejet til solide lejere på længere lejekontrakter. Over 75% af den underliggende ejendomsportefølje er kontorejendomme, og den gennemsnitlige lejekontraktlængde i ejendomsporteføljen er ca. 6,5 år.

Ejendomsporteføljen er gennemgået af en ekstern vurderingsmægler med henblik på en vurdering af de kortsigtede effekter af COVID-19 udbruddet.

Alt andet lige vurderes det, at COVID-19 udbruddet på kort sigt vil medføre et fald i den samlede værdi af ejendomsporteføljen pr. 31. december 2019 i størrelsesordenen 2%. Værdiansættelsen falder som resultat af et stigende afkastkrav for de ejendomme, der indeholder publikumsorienteret erhverv, da der er en betydelig tomgangsrisiko behæftet for disse.

Ejendomme, der indeholder publikumsorienteret erhverv udgør under 20% af ejendomsporteføljen.

Effekten på mellemlang sigt vil i høj grad afhænge af de samfundsøkonomiske konsekvenser af COVID-19 udbruddet, og hvis den nuværende situation udvikler sig til en økonomisk recession, vil den samlede effekt på ejendomsporteføljen forventeligt blive større.

Som konsekvens af den aktuelle usikkerhed om COVID-19 udbruddets effekt på ejendomsporteføljen på mellemlang sigt, trækker BI Erhvervsejendomme A/S de tidligere udmeldte forventninger til resultatet for 2020 tilbage.

BI Erhvervsejendomme A/S vil udmelde opdaterede forventninger til resultatet for 2020, når COVID-19 udbruddets effekt på erhvervsejendomsmarkedet kan vurderes med en større grad af sikkerhed.

» Børsmeddelelse

Produkter: BI Erhvervsejendomme A/S

Kategorier: Børsmeddelelser

Opdateret: 24.03.2020