Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Small Cap Danske Aktier bedst af alle i 2019

17.01.2020

Med et afkast på 31,8 % leverede BankInvest-afdelingen Small Cap Danske Aktier sidste år branchens bedste afkast på danske aktier, skriver erhvervsmediet InsideBusiness.

DK Small Cap 520X272

Danske aktier havde medvind i 2019, men nogle havde flere sekundmeter i ryggen end andre. 

Erhervsmediet InsideBusiness skriver i dag, at BankInvest Small Cap Danske Aktier i 2019 leverede landets bedste afkast blandt investeringsfonde med udelukkende danske aktier i porteføljen. 

I en artikel, der sætter fokus på investeringsfonde med danske aktier, skriver InsideBusiness, at ”BankInvest kom ud med det højeste afkast på 31,8 procent, et mulehår foran PFA med et afkast på 31,6 procent og Maj Invest med 31,44 procent.” 

Porteføljen i BankInvest Small Cap Danske Aktier var i 2019 investeret i blot 11 small og mid cap-aktier. 

”Så med et afkast på 31,8 %, der er det bedste i kategorien danske aktier, må fonden siges at have ramt rigtigt”, hedder det videre. 

Chefporteføljeforvalter Niels Andersen forklarer i artiklen, at 2019 for Small Cap Danske Aktier var et år uden ekstremer. 

”Vi har gjort det rigtig godt og er meget tilfredse, men det er ikke, fordi vi har været enormt heldige på nogle enkeltaktier. Vi kom for eksempel ikke med på biotekboomet, men omvendt undgik vi også katastroferne,” siger Niels Andersen til InsideBusiness

Small Cap Danske Aktier investerer i selskaber med god ledelse og stærke markedspositioner. Porteføljesammensætning har været stabil gennem året, og det er fortsat ind  i 2020, hvor porteføljen siden årsskiftet har leveret godt 6 % i afkast. 

Small Cap Dansk Aktier blev etableret i 2018 i samarbejde med Vækstfonden, der er ankerinvestor i fonden. 

Læs også: BankInvests bredere fond med danske aktier kom også godt gennem 2019.

 

 


Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Afdelingen er en aktivt forvaltet UCITS-ETF, og afdelingens beholdninger gøres løbende tilgængelige på www.bankinvest.dk. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Opdateret: 17.01.2020

Small Cap Danske Aktier investerer hovedparten af pengene i en koncentreret portefølje af danske small cap-aktier, der skal være hjemmehørende eller børstnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her.

Teamet på Small Cap Danske Aktier:

 

Niels Andersen
Niels Andersen
Chefporteføljeforvalter
 

Stefan Ingildsen
Stefan Ingildsen
Seniorporteføljeforvalter
 

Kitty Grøn
Kitty Grøn
Assistentporteføljeforvalter