Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Bæredygtigt aftryk: Nemt overblik over bæredygtigheden i BankInvests afdelinger

04.10.2019

BankInvest har som den første danske kapitalforvalter samlet oplysninger om CO2-udledning, ESG og FN’s verdensmål i én oversigt. Oversigten sætter tal på bæredygtigheden i 15 af BankInvests aktie- og obligationsfonde. Flere er på vej.

Initiativet kommer efter at BankInvest i maj blev godkendt som deltager (’participant’) i FN’s Global Compact program. Senest har BankInvest tilsluttet sig de to klimainitiativer, Montréal Carbon Pledge samt Climate Action 100+.

Transparens og fokus

”BankInvest ønsker transparens og fokus på klimaindsats og samfundsansvar, i de selskaber, vores afdelinger investerer i, og det forventer vores kunder af os. Den gode nyhed er, at bæredygtige investeringer giver mening både for dem, der vægter bæredygtighed højt, og dem, hvor afkastet er det vigtigste. Ansvarlighed er en risikofaktor, og jo bedre vi forstår de risici, desto bedre investeringer kan vi foretage”, siger adm. direktør Lars Bo Bertram.

Lbb G0A3689 500
Bæredygtigt aftryk blev lanceret på en konference i forbindelse med BankInvests 50-års jubilæum.


I 2008 skrev BankInvest som den første danske kapitalforvalter under på de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, PRI, og siden fulgte integrationen af de såkaldte ESG-forhold i investeringsprocessen. Med det nye initiativ, der foruden at måle på CO2 og ESG for første gang også holder investeringsporteføljerne op mod FN’s verdensmål, ønsker BankInvest at skabe yderligere transparens om investeringerne.

”Bæredygtighed er generelt svært at måle, men det må aldrig afholde os fra at prøve. Ambitionen har været at udvikle et værktøj, der på overskuelig og forståelig vis leverer en meget omfattende måling af bæredygtigheden i vores porteføljer”, siger Lars Bo Bertram.


Konkret og overskuelig

Oversigten, Bæredygtigt aftryk, viser, hvor meget CO2, porteføljen udleder i forhold til sit benchmark, samt hvordan porteføljen bidrager til FN’s verdensmål fordelt på de fire hovedområder: Basale behov, Klimaforandringer, Jordens ressourcer samt Uddannelse og ligestilling m.m.,

På ESG-området er hvert selskab bedømt i forhold til sin egen branche. Herefter er de enkelte bedømmelser sat sammen til en karakter, der udtrykker porteføljens samlede ESG-profil på en skala fra bundkarakteren CCC til topkarakteren AAA. Da selskabernes ESG-niveau kan variere betydeligt, viser oversigten, hvordan selskabernes individuelle ESG-ratings fordeler sig på skalaen.


Se video om ansvarlige investeringer i BankInvest.


Bæredygtigt aftryk er udarbejdet på baggrund af data leveret af MSCI ESG Research. Det betyder, at oversigten er indrammet af de metoder og definitioner, som MSCI ESG Research anvender. Fx er selskabernes indsats i forhold til FN’s verdensmål ”kun” målt i forhold til 15 af de 17 verdensmål, som det p.t. er muligt at skaffe brugbare data for.

Oversigten er udarbejdet for de porteføljer, hvor MSCI leverer et tilstrækkeligt datagrundlag, og hvor mindst 65 % af porteføljeselskabernes samlede markedsværdi er dækket. Da MSCI fokuserer på dækning af børsnoterede virksomheder, er det p.t. ikke muligt at vise verdensmålstal for obligationsafdelingerne, hvor investeringsuniverset også omfatter ikke-noterede virksomheder.
 

Bæredygtigt aftryk er udarbejdet for følgende afdelinger:

» Asiatiske Aktier (pdf)
» Basis Globale Aktier Akk. (pdf)
» Basis Globale Aktier (pdf)
» Danske Aktier Akk. (pdf)
» Danske Aktier (pdf)
» Emerging Markets Aktier (pdf)
» Fokus Danske Aktier (pdf)
» Fokus Globale Aktier (pdf)
» Globale Aktier Indeks (pdf)
» Højt Udbytte Aktier (pdf)
» USA Large Cap Aktier (pdf)
» USA Small Cap Aktier (pdf)
» Virksomhedsobligationer HY (pdf)
» Virksomhedsobligationer IG Akk. (pdf)
» Virksomhedsobligationer IG (pdf)

 

Opdateret: 18.05.2020

Nemt og hurtigt overblik

 

Bæredygtigt aftryk viser, hvordan de enkelte afdelinger placerer sig i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvordan det ser ud i forhold til CO2-aftryk samt hvordan selskaberne i porteføljen agerer i forhold til miljø, sociale forhold og ledelse (ESG).

 

Ba 180 Rapport

Bæredygtigt aftryk er udformet som et 2-siders overblik for hver afdeling, og netop ordene ”konkret” og ”overskuelig” har været styrende i udarbejdelsen af oversigten.

Bæredygtigt aftryk dækker i alt 43 mia. kr. i forvaltet formue fordelt på de 15 BankInvest-afdelinger.