Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Deflation er måske bedre end sit rygte

20.08.2019

Sig ordet deflation, og de fleste økonomer slår syv kors for sig, mens de fremmaner billeder af et krisesamfund, hvor lønninger og priser falder, gældsbyrden stiger og recessionen hærger. Men hvor meget ved vi egentlig om, hvor galt det kan gå? Ikke ret meget faktisk, og nu dokumenterer et nyt studie, at deflation ikke er nær så skadelig, som mange tror.

Af Kenneth Kragh Hansen, BankInvest

Enhver, der interesserer sig lidt for økonomisk historie, kender beretningen om den store depression i 30’erne, der kastede millioner af mennesker ud i armod i kølvandet på børskrakket i New York i 1929. Depressionen blev ledsaget af faldende priser, deflation, som vi i nyere tid primært har set i Japan.

Med vores nuværende minusrenter, og en inflation i Danmark fra 2013-2018 på blot 0,7 %, taler flere økonomer om en reel risiko for deflation – men spørgsmålet er: Hvor meget ved vi egentlig om deflationens muligt skadelige konsekvenser i den sencykliske investor-virkelighed anno 2019?

Ikke ret meget, viser et studie gennemført af Michael Clemens, der til daglig er chefporteføljeforvalter i BankInvest.

Studiet er gengivet i en videnskabelig artikel i Finansforeningens økonomiske tidskrift Finans/Invest, hvor Michael Clemens har gravet dybt i statistikker, teori og konkrete cases. Arbejdet baserer sig på over 40 forskellige forskningskilder kombineret med Michael Clemens egen research og erfaringer som forvalter for afdelingen Højt Udbytte Aktier.

Michael Hedeman Clemens
Michael Clemens, er til daglig chefporteføljeforvalter i BankInvest. Foto: Ricky Molloy.


Høje afkast under mild deflation

Konklusionen bryder med den gængse opfattelse af, at deflation per definition er dårligt for samfundsøkonomien og dermed også aktiemarkedet. Michael Clemens undersøgelser viser, at de højeste aktieafkast er opnået i perioder med mild deflation eller lav inflation. Samtidig er der ikke nævneværdig forskel på den økonomiske realvækst under mild deflation kontra lav inflation.

Artiklen dokumenterer også, at værdiansættelsen af aktierne i det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks historisk set har toppet, når inflationen ligger omkring nul. Og som det måske mest overraskende: Deflation synes ikke at skabe økonomisk recession. Det er snarere den anden vej rundt.


Fire forklaringer

I artiklen giver Michael Clemens fire sandsynlige hovedforklaringer på deflationens - måske - uretfærdige rygte.

For det første er forskningen i emnet yderst sparsom. Medens de fleste økonomiske lærebøger bugner af teori om inflation, fylder afsnittet om deflation som regel blot få linjer. Det meste forskning på området tager afsæt i den amerikanske økonom Irving Fishers debt-deflation-teori fra 1933.

For det andet giver deflationens dårlige ry en selvforstærkende effekt. I den gren af økonomisk forskning, der beskæftiger sig med den psykologiske indvirkning på investorers adfærd, behavioural finance, er det veldokumenteret, at investorer (og alle andre dødelige for den sags skyld) kan påvirkes til at handle irrationelt på grund af følelser. I den situation kan lærebøgernes og Hollywoods billeder af 30'ernes forarmede USA skabe en selvforstærkende, irrationel frygt for deflation.

Grapes Of Wrath
Filmklassikeren ”Vredens druer” om en fattig amerikansk landarbejderfamilie under 30’ernes depression, er et skræmmebillede på krise og deflation. Forskningen viser, at de følelser, som fx en film vækker, kan påvirke investorernes beslutning. Foto: Twentieth Century Fox.


For det tredje viser Michael Clemens beregninger et mismatch mellem værdierne af nøgletallet P/E (Price/Earning = prisen for én krones overskud i selskabet), når man hælder historisk tal ind i de teoretiske deflationsmodeller kontra de faktisk realiserede P/E-værdier. Her viser teorien sig at være mere sortseende end virkelighedens realiserede tal. Men om det så skyldes, at antagelserne i teorien er for negative eller om datidens investorer glemte at tage tilstrækkeligt højde for faldende cash flow og stigende (real) gældsbyrde, er uvist.

Endelig er det velkendt, at investorernes afkast efter skat stiger i takt med faldende inflation. Forbedringen fortsætter tilsyneladende med at virke ved overgange til deflation, i hvert fald så længe deflationen holder sig i det milde terræn. Dermed kan investorerne sænke deres afkastkrav, hvilket understøtter kurserne.

Gode nyheder

Michael Clemens artikel i Finans/Invest får anerkendende ord med på vejen af tidsskriftets redaktør, CBS-professor Ken L Bechmann, der blandt andet skriver:

"(…) Det kan ikke udelukkes, at vi kan ende i en situation med deflation (…) Det er derfor gode nyheder, når Michael Clemens dokumenterer, at deflation i sig selv ikke nødvendigvis giver anledning til økonomiske problemer. Som artiklen konkluderer, går kausaliteten nok nærmere den anden vej, således at det er en økonomisk recession, der kan foranledige deflation."


Thumb Mhc Inflation

» Læs Michael Clemens artikel i sin helhed her (pdf)

NB: Artiklen må kun downloades til eget brug. Distribution af artiklen er ikke tilladt.

 

Opdateret: 04.09.2019