Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

I disse lavrentetider: Ultrakorte obligationer kan skabe afkast

02.11.2018

Over 1,3 mia. kr. er strømmet ind i BankInvests nye afdeling Korte HY Obligationer, der forventer højt afkast i forhold til den lave risiko. Risikoen reduceres nemlig markant, når obligationen kun ejes i kort tid.

Produkt Korte HY Obligationer

Af Kenneth Kragh Hansen, Point Communications


”Vi har længe ønsket at tilbyde en obligationsafdeling med lav risiko og et fornuftigt, positivt afkast, og det forventer vi, at Korte HY Obligationer kan levere.”

Det siger senior produktspecialist Jens Rundager, BankInvest, om den ny afdeling Korte HY Obligationer, der blev lanceret 16. oktober.

HY står får High Yield, der betegner værdipapirer med høj risiko på virksomheden (udstederen). Når Korte HY Obligationer alligevel kan opnå en risikomærkning næsten på niveau med danske statsobligationer, skyldes det især den korte restløbetid på de obligationer, afdelingen investerer i. Den såkaldte udstederrisiko - altså risikoen for, at obligationsudstederen krakker - reduceres nemlig markant, når obligationen kun ejes i kort tid.

”Korte HY Obligationer opererer i det helt korte segment med en typisk varighed på mellem 8 måneder og halvandet år”, forklarer Jens Rundager:


De første år er mest kritiske

”Studier af 40 års data fra ratingbureauet Moody’s har vist, at de fleste betalingsstandsninger sker i de første 3-4 år af en HY-obligations levetid. Forklaringen er, at en virksomhed fx udsteder obligationer som led i en ekspansionsfase, hvor en ny forretningsstrategi skal bære eller briste. Hvis strategien overlever de første år, vil den som regel bekræfte sig over tid, og derfor er ældre obligationer ikke nær så default-plagede som de yngre. En anden ting er, at virksomhederne ofte udsteder obligationer med forskellige udløbsår, og her har professionelle investorer bedre mulighed for at gennemskue defaultrisikoen på en obligation med udløb i 2019 frem for en obligation, der udløber i 2031.”

Strategien med at købe HY-obligationer på vej mod udløb og holde dem til udløbsdatoen sparer omkostninger, fordi udløbne obligationer ikke skal sælges i markedet. Men de mange udløb betyder også, at afdelingen ofte skal ud at geninvestere i nye obligationer.

”Geninvesteringsvilkårene afhænger af, hvordan det er gået med renten og kreditspændet i den mellemliggende periode, og derfor kan man også se afdelingen som en variabelt forrentet obligation. Med den opadgående trend i renten, som vi ser for øjeblikket, rummer det pæne muligheder for at geninvestere til en højere rente,” siger Jens Rundager.

Kortehyfordeling Okt2018


Hvor meget i afkast?

Hvad kan man så forvente i afkast?

Det er mere end almindeligt svært at svare på. Både på grund af afdelingens variable egenskaber og på grund af den meget korte investeringshorisont. I mangel af bedre benchmark har man valgt Cibor3M + 1 procentpoint. Det giver aktuelt et benchmarkafkast på ca. 0,75 procent efter omkostninger og valutaafdækning.

”Royal London Asset Management, som skal forvalte porteføljen for BankInvest, har et lidt højere benchmark på en tilsvarende portefølje, som i øvrigt har outperformet. Så man kan sige, at vi har lagt lidt luft ind, uden at man skal lægge mere i det. I Korte HY obligationer handler det først og fremmest om absolut afkast”, siger Jens Rundager.

Hvem henvender afdelingen sig til?

Korte HY Obligationer henvender sig til alle investorer med en portefølje, som ønskes balanceret. Og interessen for kombinationen af lav risiko og positivt afkast har været stor. Pr. 23. oktober havde afdelingens formue rundet 1,3 mia. kr.

”Vi har mødt meget stor interesse for investeringsstrategien i vores nye produkt, både fra private og professionelle investorer. Det ser vi som udtryk for, at afdelingen tilbyder noget nyt i det ekstremt lave rentemiljø, vi befinder os i, og samtidig har gode egenskaber, når rentepilen begynder at pege opad”, siger Jens Rundager.


» Læs mere om Korte HY Obligationer

 

Opdateret: 02.11.2018

Hvad er Cibor?

Cibor står for Copenhagen Inter Bank Offered Rate og er den rente, som en bank tager for at korttidsudlåne penge til en anden bank.

På grund af det lave renteniveau har de korte Cibor-satser længe været negative. Den 3-måneders Cibor-rente - Cibor3M - ligger for tiden omkring -0,3 %.

Cibor bruges som styringsrente for en stribe produkter, fx rentetilpasningslån.

 

 

150 års erfaring

Logo Royal London White

Korte HY Obligationer forvaltes for BankInvest af Royal London Asset Management med 117 mia. britiske pund under forvaltning.

Royal London Asset Management er en del af Storbritanniens største gensidige forsikringskoncern, Royal London, der har 150 år på bagen.

 

 

Fakta om
Korte HY Obligationer:

Globale High Yield obligationer

Typisk 100-125 obligationer i porteføljen

Porteføljevarighed: Max 2,5 år

Emerging Markets: Max 10 %

CCC-rating og lavere: Max 10 %

Investment Grade-rating: Max 20 %

Formue i ét værdipapir: Max 3 %