Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Danske aktier – to fokuserede og én bred

04.10.2018

11 mia. kr. under forvaltning fordelt på 10 separate produkter med afkast i intervallet fra omkring 4 % og helt op til 9 %. Udviklingen er gået stærkt på BankInvests danske aktier de seneste to år. Og nu kommer Small Cap Danske Aktier.

På tirsdag (den 9. oktober) lukker tegning af andele i den nye fond Small Cap Danske Aktier, og dermed er seniorporteføljeforvalter Niels Andersen og det øvrige team på danske aktier klar med den tredje og formentlig sidste strategi på danske aktier, nemlig den fokuserede Small Cap-strategi.

Small Cap-strategiens investeringsunivers omfatter alle danske aktier uden for OMXC25, og investeringer fordeles på 10-15 selskaber, med højst 15 % vægt i én aktie og tvungen reduktion ved 20 % vægt.

Se også: » På jagt efter stærke vækstaktier uden for det store C25 aktieindeks


Der altså tale om en meget fokuseret Small Cap-strategi. Alligevel er den mindre fokuseret end den endnu mere rendyrkede Fokus Danske Aktier, som BankInvest introducerede for 1 år siden, og som har givet afkast år til dato på 9 %. Det er markant højere end markedet. Fokus Danske Aktier må højst have 10 selskaber, hvor de 5 skal udgøre tilsammen 75 % af porteføljen og de sidste 5 tilsammen 25 %. 

Se også: » Superbets på danske aktier


Både Small Cap Danske Aktier og Fokus Danske Aktier har risikomærkning ”rød”, så begge produkter henvender sig til formuende enkeltpersoner eller "family offices" (en familiekontrolleret investeringssammenslutning).

Den tredje strategi er den brede investeringsstrategi, som langt hovedparten af BankInvests danske aktiemandater følger. Det gælder både BankInvests afdeling Danske Aktier såvel som adskillige mandater for bl.a. banker og pensionskasser. Også her har afkastet år til dato samlet set slået markedet, også selv om afkastopgørelsen kan være noget tilfældig afhængig af indløsningshyppigheder og institutionelle kunders særkrav til portefølje-strukturen.

Niels Andersen
Niels Andersen, seniorporteføljeforvalter, danske aktier.


Samme filosofi overalt

Uanset hvilken af de tre strategier, der følges, er den grundlæggende filosofi den samme: Det handler om at udvælge selskaber med en god ledelse og med en stærk og gerne lidt undervurderet markedsposition. Bekymringer over cykliske udsving, makroøkonomiske tendenser eller et aktiemarked, der er steget længe, bruger teamet ikke krudt på, understreger Niels Andersen

”Vores opgave er at slå markedet på lang sigt, og det gælder uanset, om vi ryger ind i et voldsomt bear-marked (faldende aktiemarked, red.) eller ej. Det ved ingen. Vi holder os til filosofien. Det har vi særdeles gode erfaringer med, som resultaterne også viser. Sådan skal man også se vores ansættelse af Stefan Ingildsen. Han kommer med en masse frisk ledelseserfaring fra børsnoterede virksomheder og det har vi vægtet højt. Stefans indsigt tilfører os friske kompetencer på et felt – ledelse - hvor vi ønsker at stå stærkest muligt, fordi god ledelse er så afgørende for selskabernes performance”, siger Niels Andersen.

Se også: » Markant profil til BankInvest: Stefan Ingildsen


Ingildsen tiltræder først i det nye år, så frem til da får Niels Andersen og det øvrige team nok at se til med at opbygge den nye forening Small Cap Danske Aktier, der med Vækstfonden som seed investor har et lukketarget på 800 mio. kr.

Se også: » BankInvest lancerer ny Small Cap Danske Aktier-fond

 

Opdateret: 05.10.2018