Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Fokus på Kina ved forårets IMF Spring Meetings

03.05.2018

Den Internationale Valutafond, IMF, har netop afsluttet sit årlige forårsmøde i Washington DC. Mødet, der blev afholdt den 16.-22. april, havde som vanligt deltagelse af politikere, embedsfolk, diverse NGO’er samt folk fra den finansielle sektor. BankInvest var også med.

Lars Jakob Krabbe 500

Af Lars Krabbe, seniorporteføljeforvalter, Emerging Markets obligationer

Emnerne og indlæggene på forårsmødet var talrige, og en stor del af interessen hidrørte den seneste udvikling i forholdet mellem Kina og USA. Med præsident Trump i spidsen er USA begyndt at lægge toldsatser på varer, primært fra Kina, hvilket så er blevet gengældt med toldsatser på udvalgte amerikanske eksportvarer den anden vej.

I USA har man gennem flere år haft den opfattelse, at Kina snyder på vægtskålen; enten i form af en bevidst (for) svag valuta, kopiproduktion, subsidier via statsejede/-støttede virksomheder eller på anden vis. I præsident Trumps optik skal kineserne simpelthen ændre adfærd, for at rette op på det betydelige handelsunderskud som USA har over for Kina. Med Trump ved roret har USA åbent indtaget offerrollen, og med indførslen af tariffer på import af stål og aluminium er det nu blevet alvor fra amerikanernes side.

Spørgsmålet er så, om det er den rigtig vej at gå, og hvilke implikationer det kan få for verdenshandlen og den globale vækst.

I Emerging Markets-økonomierne kan det blive et alvorligt slag, idet global handel og vækst er en af de væsentligste virkemidler EM-landende har til forbedre deres økonomiske situation og dermed kravle op ad "velstandsstigen".» Klik for højere opløsning


Der er således mere på spil end et amerikansk handelsunderskud, hvis vi vel at mærke ser en eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina. De tariffer, som hidtil er foreslået, er ikke af større betydning for hverken USA’s eller Kinas samlede bruttonationalprodukt, og vi vurderer derfor ikke, på den baggrund, at det kan blive et problem for den globale vækst.

Men hvis ikke politikkerne i tide forstår at samarbejde og inddæmme konflikten, så kan det udvikle sig i bredere forstand. Så selv om den generelle holdning lige nu er, at omfanget af konflikten er af mere symbolsk karakter, tegner der sig et billede af et Kina, som har ambitioner om, at spille en større rolle på den verdenspolitiske og økonomiske scene.

Et stærkere Kina er ikke en udvikling, som USA er den store tilhænger af, da det vil udfordre USA’s rolle som den eneste reelle supermagt. Territorialt gør Kina fx krav på det mest af det Sydkinesiske hav, hvor vigtige globale handelsruter går igennem. Kina ”ekspanderer” også vestpå med ”One Belt one Road”, der er en genoplivning af den gamle Silkevej fra øst til vest - og samtidig er militærudgifterne i landet steget kraftigt. Så der er ikke tvivl om, at Kina har store ambitioner om at favne bredt. I sidste ende kan det også føre til mere alvorlige sammenstød med USA og Vesten, end det vi er vidne til i dag.   

Imfspring18 1
Foto: Brandon Payne


Kineserne er ikke bange for Big Brother

På mødet i Washington blev det også tydeligt, at Kina fokuserer massivt på kunstig intelligens (AI) og ”Big Data”. Flere vurderer, at Kina på nuværende tidspunkt er langt foran Vesten i brugen af dette. Big Data dækker blandt andet over indsamling af data om landets borgere via forskellige medier, herunder sociale medier. Moderselskabet (Tencent), der ejer Kinas svar på Facebook, ”WeChat”, har netop overgået værdien af netop Facebook.

Som en kommentator på mødet udtrykte det: ”Glem Bitcoin, der findes allerede mere effektive og hurtigere systemer. I Kina kan man få bevilliget et lån på 60 sekunder på baggrund af 3000 forskellige indsamlede data, der maskinelt udregner ens kreditværdighed”.

Denne adgang til data er unik i Kina i forhold til Vesten, hvor vi tværtimod har travlt med at begrænse sociale mediers brug af private oplysninger. Kineserne har slet ikke samme betænkeligheder i forhold til deling og brug af private oplysninger – og som det videre blev udtrykt ”kineserne accepterer i vid udstrækning Big Brother-samfundet”. Det betyder, at udviklingen inden for AI og Big Data-indsamling, er langt længere fremme i Kina, fordi udviklingen sker for fuld fart uden regulatoriske begrænsninger.


Øget liberalisering af kapitalen

Sidst men ikke mindst arbejder kineserne på en betydelig liberalisering af deres kapitalmarkeder, både hvad angår aktie- og obligationsinvesteringer. Målet er en større integration på de internationale kapitalmarkeder, og Kina vil dermed i højere grad tilbyde ”hele paletten” fra det kommercielle til det finansielle område. Men det kommer med den væsensforskel fra Vesten, at staten i langt højere grad prioriterer, bestemmer og kontrollerer udviklingen, end vi er vant til i Vesten.

Spørgsmålet er, hvordan vi i Vesten vil reagere i forhold til denne udvikling. Kortsigtet, som USA i øjeblikket gør, med handelsrestriktioner eller med øget politisk pres og samarbejde. Det er fortsat et åbent spørgsmål, men det kan blive afgørende for de globale vækstudsigter og dermed for Emerging Markets-landenes muligheder for at ”hale ind” på vestlig levestandard.

Imfspring18 2
Foto: Simone D. McCourtie


Alt det løse

Ud over forholdet mellem USA og Kina var et af de fremtrædende emner på mødet: USA’s forhold til Rusland. Heller ikke dette forhold er som bekendt uproblematisk, og der er ikke enighed mellem Kongressen, udenrigsministeriet og præsident Trump om retning og evt. nye sanktioner.

Derudover blev der talt om genforhandlingen den nordamerikanske handelsaftale, NAFTA, mellem USA, Canada og Mexico, men her ser det dog ud til, at der er positive fremskridt i forhandlingerne. Et sammenbrud her ville, alt andet lige, have negative konsekvenser for specielt det latinamerikanske kontinent.

Sidst men ikke mindst var der konsensus om, at væksten i Europa og USA vil fortsætte den positive trend et stykke tid endnu, og at der ikke er tegn på et inflationært pres. Derfor var forventningerne også, at der ikke er udsigt til de store bevægelser i renterne.

 

Opdateret: 03.05.2018