Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Forløb af ordinære generalforsamlinger 2018

11.04.2018

Forløb af ordinære generalforsamlinger i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest, Kapitalforeningen Select og Kapitalforeningen BI Private Equity den 11. april 2018

Gf2017

Ovennævnte foreninger har afholdt ordinære generalforsamlinger onsdag den 11. april 2018.

Bestyrelsens beretning
Formanden, Ole Jørgensen, kom under beretningen ind på, at investorerne kan se tilbage på et år med positive afkast i hovedparten af foreningernes aktiebaserede og obligationsbaserede afdelinger og andelsklasser. Flere af afdelingerne og andelsklasserne formåede dog ikke at slå deres respektive sammenligningsindeks, hvilket skyldtes en fortsat forsigtighed i forhold til at påtage sig markedsrisiko. De opnåede afkast er dog generelt i tråd med forventninger og de usikkerhedsfaktorer, der har præget 2017. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapport, udbytte og bestyrelsesmedlemmers honorar
Årsrapporterne med regnskaber for de 4 foreninger blev enstemmigt godkendt, inkl. forslagene til de i bilag 1 angivne udbytter for 2017. Udbyttebetalingen til medlemmerne er blevet foretaget aconto og udgjorde 3,9 mia. kr. Foreningernes samlede resultat udgjorde i alt til 3,6 mia. kr.

Bestyrelseshonoraret for 2017 blev enstemmigt godkendt.


Forslag fremsat af bestyrelsen
Bestyrelsen havde foreslået vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest, Kapitalforeningen Select og Kapitalforeningen BI Private Equity.

Investeringsforeningen BankInvest
De af bestyrelsen foreslåede generelle samt afdelingsspecifikke vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Kapitalforeningen BankInvest
De af bestyrelsen foreslåede generelle samt afdelingsspecifikke vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Kapitalforeningen Select
De af bestyrelsen foreslåede generelle samt afdelingsspecifikke vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Kapitalforeningen BI Private Equity
De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.


Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen havde indstillet til genvalg af Ole Jørgensen og Bjarne Amnitzbøll. Begge blev enstemmigt genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt som revisor for samtlige foreninger.


Se video fra generalforsamlingen


» Børsmeddelelse inkl. bilag

» Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger
» Årsrapporter

 

Opdateret: 04.12.2018