Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

10 år med FN's principper for ansvarlige investeringer for en bedre verden

08.02.2018

Målet er kort og godt en bedre verden. FN er drivkraften bag, at en stigende andel af verdens midler og kapital investeres efter ansvarlige principper, og at virksomheder forfølger en mere etisk, ansvarlig og bæredygtig vej. BankInvest har i over 10 år arbejdet efter FN's principper for ansvarlige investeringer (PRI).

Af Jesper Børre Mangelsen og Mads Berendt Søndergaard

Danmark og danske virksomheder som fx Novo Nordisk, Danfoss og LEGO er kendt for at gå forrest, når det gælder om at udvise samfundsansvar og bedrive ordentlig virksomhedsledelse.

Men sådan er det ikke alle steder. Der findes globalt set virksomheder, som har ondt i forretningsetikken og stater, der krænker elementære menneskerettigheder.

Verdensorganisationen FN har imidlertid de seneste 10-15 år været en stærk drivkraft bag en mere ansvarlig udvikling, når det gælder sociale-, miljømæssige- og ledelsesforhold i verdens virksomheder.

I 2005 blev FN’s såkaldte 10 Global Compact principper besluttet for at påvirke udviklingen i virksomhederne mod et større samfundsansvar. Global Compact er principper, som de deltagende virksomheder forpligter sig til at overholde, om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Pri Taske3

FN’s Global Compact principper kan suppleres med OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber, ILO’s arbejdsmarkeds-konventioner og FN’s menneskerettighedserklæring.

FN publicerede i 2006 ydermere seks principper for ansvarlige investeringer (PRI – Principles for Responsible Investment), som siden har fået enorm betydning for den måde, som investorer – fra investeringsforeninger, pensionskasser over statslige fonde til almindelige private investorer – i dag investerer midler og kapital i virksomhederne på. I dag har PRI 1.904 medlemmer, heraf 27 danske.

Mens PRI gælder bredt for fx investeringsbanker, kapitalforvaltere og investeringsforeninger, som har investeringer som hovedforretning, er FN’s Global Compact principper rettet mod virksomhedernes samfundsansvar.

Danmarks fremtrædende rolle inden for CSR (forretningsetik) og ansvarlige investeringer gennem mange år er også blevet anerkendt af FN og verdenssamfundet.

Således udnævnte FN i 2015 danskeren Lise Kingo til direktør for organisationen bag FN’s Global Compact, som omfatter flere end 8.000 virksomheder og 4.000 andre organisationer fordelt på 170 lande. I Danmark har 270 virksomheder tilsluttet sig FN’s Global Compact. Lise Kingo er tidligere Novo Nordisk-koncerndirektør med ansvar for CSR.

"At verdenssamfundet gennem FN blev enige om principper for ansvarlige investeringer og Global Compact principperne har haft en meget stor betydning for udviklingen de seneste godt 10 år. Der investeres i dag midler for et voksende trecifret billionbeløb efter ansvarlige principper, og det har sat uansvarlige virksomheder og stater under gevaldigt pres, fordi investorerne stiller krav om ansvarlighed", siger Lars Bo Bertram, administrerende direktør i BankInvest.


BankInvest med fra starten

BankInvest har været med næsten fra starten, da BankInvest for godt 10 år siden, den 11. februar 2008, underskrev FN’s principper for ansvarlige investeringer som en af de første danske kapitalforvaltere og investeringsforeninger herhjemme. Dermed forpligtede BankInvest sig til at følge de seks grundprincipper i investeringstilgangen. Principper, som lige siden har gjort sig gældende for hele BankInvests investeringsproces.

Pri Signed
Det originale dokument med de seks principper, der udgør UN PRI, blev underskrevet af BankInvest i februar 2008, og UN PRI registrerede BankInvests medlemskab pr. 11. februar 2008.


De fleste større danske investeringsforeninger har i dag underskrevet FN's principper for ansvarlige investeringer (PRI).

Men hvorfor har BankInvest og andre danske kapitalforvaltere forpligtet sig? Ifølge Lars Bo Bertram, handler det både om at støtte det gode FN-initiativ - men også om at drive professionel forretning:

"Når BankInvest inddrager PRI i vores investeringsprocesser, så bidrager det til en afvejning af alle tilgængelige oplysninger om et selskab, som vi overvejer at investere i. Vi ser ikke kun på de finansielle og økonomiske oplysninger, men fx også miljømæssige, sociale forhold eller måden selskabet ledes på. Disse forhold har også stor betydning for, om der skabes eller destrueres værdi i et selskab. Derfor er det sund fornuft, at inddrage såkaldte ESG-faktorer i investeringsprocessen", siger Lars Bo Bertram, der også er formand for BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer.


Ansvarlige investeringer fylder mere

Generelt er der et stigende fokus på de ansvarlige investeringer – både kunder og investorer, medier og politikere interesserer sig i stigende grad for principperne bag investeringerne.

Ole Buhl er leder af pensionsselskabet ATP's afdeling for samfundsansvar og bestyrelsesmedlem i Dansif, et netværksforum for professionelle investorer og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Han mener, at ansvarligheden står højt på agendaen i disse år, fordi mange har fået øjnene op for, at man som langsigtet investor i får gavn af, at de pågældende virksomheder agerer ansvarligt.

"Hensynet til både afkast og samfundsansvar vil oftest trække i samme retning, når man investerer langsigtet. For optræder en virksomhed ikke ansvarligt, kan det påvirke dens værdi negativt. Omvendt kan udøvelse af samfundsansvar begrænse risici og skabe forretningsmæssige muligheder, som kan bidrage til at forøge værdien af virksomheden og dermed gavne selve investeringen", siger Ole Buhl.


Komité for Ansvarlige Investeringer

BankInvests arbejde med ansvarlige investeringer er forankret i den interne Komité for Ansvarlige Investeringer. Komitéen mødes minimum fire gange om året for blandt andet at koordinere implementeringen af retningslinjerne for FN's principper for ansvarlig investering  samt diskutere forhold, der vedrører ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Herudover har komitéen også beslutningskompetence til at ekskludere selskaber i BankInvests porteføljer, hvis et selskab ikke lever op til BankInvests politik for ansvarlige investeringer og ikke ønsker at ændre adfærd.

Moede1

Komitéen består af den administrerende direktør, der også er formand for komitéen, samt investeringsdirektøren, investeringsforvaltningsdirektøren, kundedirektøren, obligationschefen, aktiechefen, kommunikationschefen og den SRI-ansvarlige.


Du kan læse mere om BankInvests arbejde med etik og ansvarlige investeringer her på vores hjemmeside:

» Samfundsansvar
» Ansvarlige Investeringer
» Internationale Principper

 

Opdateret: 09.02.2018

FN's Principper for Ansvarlige Investeringer

Organisationen PRI er en privat netværksorganisation, som arbejder for at udbrede seks principper for ansvarlige investeringer.

PRI blev grundlagt i april 2006 på initiativ af den daværende Generalsekretær i FN, Kofi Annan. Han inviterede nogle af de største institutionelle investorer og kapitalforvaltere i verden til i fællesskab med FN at udvikle principper for ansvarlige investeringer.

Principperne blev lanceret af en gruppe af internationale investorer i 2006 med støtte fra de to FN partnere: UNEP FI og UN Global Compact.

BankInvest var i 2008 blandt de allerførste danske medlemmer, der meldte sig under fanerne og blandt de 350 første medlemmer internationalt.

I dag er der over 1.900 virksomheder, der har underskrevet principperne, som i alt forvalter aktiver for over 68 billioner USD.


Grundidéen med PRI er, at information om miljømæssige og sociale forhold samt god virksomhedsledelse også kan påvirke investorernes afkast. Man arbejder her med det engelske udtryk ESG (Environment, Social og Governance).


De seks principper i PRI er:

Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.

Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.

Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.

Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.

Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.

Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.