Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Nu begynder Feds balancegang

21.09.2017

Gårsdagens store begivenhed på de finansielle markeder var rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hvor særligt meldingen om en gradvis reduktion af Feds balance (med opkøbte obligationer) var ventet.

Nicolas Tousgaard

Af Nicolas Tousgaard, seniorstrateg

Aktieindekset S&P 500 (+0,06%) holdt niveauet efter et indledende fald i kølvandet på meldingerne fra Fed, der fastholder forventningerne til yderligere en renteforhøjelse i år.

Forsynings- og stabile forbrugsaktier var sammen med IT aktier gårsdagens tabere, mens bl.a. energi-, finans- og industriaktier trak op. IT aktiernes fald er relateret til et fald i Apple, og ikke til renteudviklingen. DJ Stoxx-600 (-0,04%) var ligeledes stort set uændret, men blev dog trukket ned af et fald på 0,83% på børsen i Madrid i kølvandet på uro frem mod det (måske) kommende valg om catalansk uafhængighed.

Rentemødet i Fed (FOMC-mødet) sluttede som ventet uden ændrede renter, og med den varslede reduktion i balancen fra oktober måned. Fed henviser til den plan der blev varslet i juni måned. Heraf fremgår det, at beholdningen af statsobligationer nedbringes med op til 6 mia. USD om måneden i de første tre måneder, hvorefter beløbet gradvist stiger indtil der efter et år højest kan reduceres med 30 mia. USD om måneden.

For beholdningen af realkreditobligationer er det tilsvarende beløb indledningsvist 4 mia. USD stigende til 20 mia. USD efter et år. Den faktiske reduktion i balancen vil komme til at ske i et meget afmålt tempo, da der i flere måneder ikke udløber nok obligationer. Og reduktionen i balancen vil kun ske ved at obligationer udløber – ikke direkte salg.

Hvis man bare forudsætter, at Fed reducerer beholdningen af statsobligationer med 6 mia. USD, stigende til 30 mia. USD, så vil beholdningen af statsobligationer være nedbragt i 2024. Men tager man udgangspunkt i Feds faktiske beholdning af obligationer, så vil beholdningen blot være halveret i 2024.

Også for realkreditobligationerne vil nedbringelsen af balancen være noget mere langsommelig end hvis man blot bruger de maksimale tilladte størrelser.


Fed vil påvirke prisen på boliglån

Reduktionen i balancen vil med andre ord være meget gradvis, hvilket er en af grundene til at Fed ikke forventer at det vil have stor betydning for de finansielle markeder. Det er dog en betydelig køber af særligt realkreditobligationer som nu gradvist melder sig ud af markedet, og det bliver interessant at se hvordan det påvirker finansieringsrenterne på boliglån. Boligsalget i USA er faldende, mens priserne dog stiger fordi udbuddet og finansieringsrenterne er lave.

Det bliver interessant at følge de amerikanske realkreditrenter i de kommende måneder. I balancen indgår nu ca. 2500 mia. USD statsobligationer og 1800 mia. USD realkreditobligationer. I en tale sidste uge understregede FOMC’s vicechef Dudley, at man forventer en reduktion i balancen på 1000-2000 mia. USD.

I tillæg til den historiske beslutning om at reducere balancen, blev der på FOMC mødet præsenteret nye forventninger fra de regionale centralbanker, herunder de første forventninger til 2020. På den økonomiske front er Feds økonomer lidt mere optimistiske end i juni, hvor de seneste forecast er fra. Forventningerne til BNP blev justeret op og forventet arbejdsløshed blev reduceret, men inflationen vurderes fortsat at ligge tæt på 2%. Det er dog Fed-chefernes renteprognoser (dots) som oftest får mest opmærksomhed. Hovedparten af Fed-cheferne forventer fortsat yderligere en renteforhøjelse i år og yderligere 3 renteforhøjelser næste år. For 2019 blev renteforventningerne nedjusteret fra 2,9% til 2,7%, dvs. at der blot forventes 2 renteforhøjelser i løbet af 2019 mod tidligere 3.

September måneds ”dots” indeholdt et første blik ind i 2020, hvor Fed-cheferne forventer at Fed Funds efter en enkelt renteforhøjelse topper i 2,9%, hvilket er højere end det niveau der forventes på længere sigt i amerikansk økonomi.


» Klik for højere opløsning


Figuren viser Fed-chefernes forventninger til renten. Den røde linje angiver markedsforventningerne. Det er naturligvis bemærkelsesværdigt hvor uenige Fed er med markedet, som ikke regner med at Fed vil få held med at sætte renten op.

Når man ser på Fed-chefernes egne estimater er det ikke mærkeligt at markedet er usikker på hvor renterne skal hen, men graden af mistro til, at man vil lykkedes med at sætte renten op er bekymrende, fordi det kan give anledning til store rentebevægelser i løbet af 2018, hvis markedet skal til at følge Fed.

 

Opdateret: 08.11.2017