Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Opsplitning af afdelinger i Investeringsforeningen BankInvest

19.05.2017

BankInvest har valgt at opsplitte de fleste af sine eksisterende afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest i to andelsklasser. I den forbindelse vil de afdelinger, der foretager opsplitning, være suspenderet på Nasdaq Copenhagen A/S den 6. og 7. juni.

Marmor Logo

BankInvest har valgt at opsplitte de fleste af sine eksisterende afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest i to andelsklasser – én med formidlingsprovision (med et ”A” tilføjet til afdelingsnavnet) og én uden formidlingsprovision (med et ”W” tilføjet til afdelingsnavnet). Eksempelvis vil afdeling Basis Globale Aktier KL således blive opdelt i Basis Globale Aktier A og Basis Globale Aktier W.

Investorerne vil efter opsplitningen være investeret enten i andelsklasse W eller andelsklasse A:

  • Andelsklasse W er unoteret, har ikke provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med BankInvest. Disse andelsklasser vil få nye ISIN-koder.

  • Andelsklasse A har provisioner, og adgangen til rådgivning er dermed som hidtil en del af prisen på produktet. Produktet forventes anvendt af investorer, der er omfattet af rådgivningsløsninger hos BankInvests distributionspartnere. Disse andelsklasser vil beholde de ISIN-koder, som de pågældende afdelinger har haft indtil opsplitningen. Investorer, der fortsætter i andelsklasse A, vil dermed ikke opleve nogen ændring, udover at de fremadrettet er investeret i en andelsklasse i stedet for en afdeling. 

Selve opsplitningen af investorerne i andelsklasser vil finde sted den 9. juni umiddelbart inden kl. 18:00 og vil ske i forholdet 1:1. Opsplitningen vil ikke få skattemæssig betydning for investorerne. Opsplitningen foretages som en corporate action i VP Securities A/S.
De nye andelsklasser bliver handlet fra mandag den 12. juni.

I forbindelse med opsplitningen vil de afdelinger, der foretager opsplitning, være suspenderet på Nasdaq Copenhagen A/S den 6. og 7. juni.

Mere information om de enkelte andelsklasser kan findes i prospekt og central investorinformation herunder.

Bemærk, at prospektet og central investorinformation for andelsklasserne først er gældende, når opsplitningen i andelsklasser har fundet sted den 9. juni.

» Børsmeddelelse om etablering af andelsklasser
» Børsmeddelelse om suspension af handel 6-7. juni


Prospekt:

» Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest


Central Investorinformation for andelsklasserne:

» Asiatiske Aktier A
» Asiatiske Aktier W
» Basis Globale Aktier A
» Basis Globale Aktier W
» Basis Globale Aktier Akk. A
» Basis Globale Aktier Akk. W
» Basis Globale Aktier Etik A
» Basis Globale Aktier Etik W
» Danske Aktier A
» Danske Aktier W
» Danske Aktier Akk. A
» Danske Aktier Akk. W
» Emerging Markets Aktier A
» Emerging Markets Aktier W
» Emerging Markets Obligationer A
» Emerging Markets Obligationer W
» Emerging Markets Obligationer Akk. A
» Emerging Markets Obligationer Akk. W
» Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A
» Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W
» Europa Small Cap Aktier A
» Europa Small Cap Aktier W
» Globale Indeksobligationer A
» Globale Indeksobligationer W
» Globalt Forbrug A
» Globalt Forbrug W
» Højt Udbytte Aktier A
» Højt Udbytte Aktier W
» Korte Danske Obligationer A
» Korte Danske Obligationer W
» Korte Danske Obligationer Akk. A
» Korte Danske Obligationer Akk. W
» Lange Danske Obligationer A
» Lange Danske Obligationer W
» New Emerging Markets Aktier A
» New Emerging Markets Aktier W
» Udenlandske Obligationer A
» Udenlandske Obligationer W
» USA Small Cap Aktier A
» USA Small Cap Aktier W
» Virksomhedsobligationer HY A
» Virksomhedsobligationer HY W
» Virksomhedsobligationer IG A
» Virksomhedsobligationer IG W
» Virksomhedsobligationer IG Akk. A
» Virksomhedsobligationer IG Akk. W
» Virksomhedsobligationer IG Etik A
» Virksomhedsobligationer IG Etik W

 

Opdateret: 31.05.2017