Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Forløb af ordinære generalforsamlinger 2017

20.04.2017

Forløb af ordinære generalforsamlinger i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest og Kapitalforeningen BI Private Equity.

Gf2017

Ovennævnte foreninger har afholdt ordinære generalforsamlinger torsdag den 20. april 2017.

Bestyrelsens beretning
Formanden, Ole Jørgensen, kom under beretningen ind på, at investorerne i de tre foreninger kan se tilbage på et år med positive afkast i hovedparten af foreningens aktieafdelinger og obligationsafdelinger, omend flere af afdelingerne dog ikke formåede at slå deres respektive sammenligningsindeks, idet flere afdelinger har været for forsigtige med at påtage sig markedsrisiko. De opnåede afkast for regnskabsåret har generelt overgået forventningerne set i lyset af de mange usikkerhedsfaktorer, der har præget 2016.

Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapport og udbytte
Årsrapporterne med regnskaber for de i alt 30 afdelinger/3 foreninger blev enstemmigt godkendt, inkl. forslagene til de angivne udbytter for 2016. Udbyttebetalingen til medlemmerne blev foretaget aconto med udbetaling den 10. februar 2017 og udgjorde 1,9 mia. kr. I alt beløb foreningernes samlede resultat sig til 3,6 mia. kr.

Forslag fremsat af bestyrelsen
Bestyrelsen havde foreslået vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest og Kapitalforeningen BI Private Equity.

Investeringsforeningen BankInvest
De af bestyrelsen foreslåede generelle samt afdelingsspecifikke vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Kapitalforeningen BankInvest
De af bestyrelsen foreslåede generelle samt afdelingsspecifikke vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Kapitalforeningen BI Private Equity
De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen havde indstillet til genvalg af Ingelise Bogason og Lars Boné. Begge blev enstemmigt genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt som revisor for samtlige foreninger.


Se video fra generalforsamlingen


» Børsmeddelelse

» Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger
» Årsrapporter
» Udbyttesatser for regnskabsåret 2016

 

Opdateret: 21.04.2017