Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Flotte afkast i Frontier Markets

15.06.2015

Investorer, der leder efter afkastmuligheder, bør rette blikket og interessen mod de næste vækstlande. Det kunne fx være investeringer i Nigeria, Bangladesh, Vietnam og Pakistan. Det er fire lande, som har mere end 500 millioner forbrugere i økonomier, der nyder høje vækstrater, og som investerer i ny teknologi og infrastruktur.

Produkt Nema

Nigeria, Bangladesh, Vietnam og Pakistan er alle lande, hvor BankInvests Frontier-afdeling New Emerging Markets Aktier (NEMA) har investeret i lovende virksomheder, der vokser sammen med deres befolkninger og økonomier. Samtidig er det lande, hvor købekraften øges.

De fire lande indgår alle i det man kalder Frontier Markets, som er lande med økonomier, der befinder sig på et tidligt økonomisk stadie og kan betegnes som fremtidige udviklingslande. Frontier Markets er præget af større usikkerhed - modsat de mere etablerede Emerging Markets som fx Brasilien, Rusland, Indien og Kina - men Frontier Markets er økonomisk attraktive grundet deres vækstpotentiale.


Stort potentiale i laget under udviklingslandene
BankInvest var én af de første kapitalforvaltere i Danmark og i Europa, der så mulighederne i disse nye vækstcentre. Siden 2006 har afdeling New Emerging Markets Aktier investeret i det vækstpotentiale, der ofte har været gemt af vejen bag en mangelfuld og negativ vinklet pressedækning.

Vores opgave ligger i at identificere de langsigtede tendenser, som tit overses på grund af et overfladisk syn på landenes historie og deres nuværende udfordringer. For at forstå landene og de enkelte virksomheders potentiale, er det nødvendigt selv at besøge dem” siger Brian Muggeridge Andersen, seniorporteføljeforvalter for NEMA.

Brian Muggeridge Andersen forvalter sammen med seniorporteføljeforvalter Søren Høyer en portefølje på 50-60 virksomheder i 20-25 lande, startende fra Vietnam over Pakistan, videre gennem Kenya og Egypten til Argentina.

Søren Høyer er med sine 20 års erfaring fra de globale kapitalmarkeder meget opmærksom på de forskelle, der adskiller Frontier Markets fra andre aktivklasser som Emerging Markets (udviklingsøkonomier) og de udviklede lande, såkaldte Developed Markets, som fx Tyskland, USA og Danmark.

Frontier-landene har mange fællestræk, men udviklingen i de enkelte økonomier er ikke koblet op på hinanden. Der en meget lav intern korrelation, og man kan sige, at et Frontier-land i højere grad er herre over deres egen udvikling. Det giver nogle helt unikke muligheder for at spotte potentialer og udnytte den markeds-ineffektivitet, der opstår på grund af den til tider sparsomme information”, siger Søren Høyer.

Den begrænsede afhængighed Frontier-landene imellem er også med til at reducere den høje risiko, som Frontier ofte forbindes med. Svære tider, politiske problemer og krise i ét land har ofte ikke en direkte konsekvens for de andre lande, selv inden for samme region, vurderer han.

Sh Borsen Play 150616

» Se seniorporteføljeforvalter Søren Høyer fortælle om NEMA i et interview på Børsen Play d. 16. juni 2015.


73% i afkast
Over de seneste tre år - siden juni 2012 - har NEMA givet sine investorer 73% i afkast*, 13 procentpoint mere end afdelingens benchmark i samme periode. Afkastet er skabt ved en omhyggelig sammensætning af porteføljen. De økonomiske og politiske forhold og tendenser i de enkelte Frontier-lande bliver analyseret, før en udvælgelse af de lokale virksomheder går i gang.

NEMA har fokus på selskaber, der spænder fra producenter af f.eks. forbrugsgoder, over den finansielle sektor, til cementfabrikker og mobiltelefoni. Sidstnævnte har været med til at revolutionere økonomien i Kenya med introduktionen af betalingsplatforme via mobiltelefonen og i det sidste årti har der været kraftig fremvækst i hele Afrika. Syd for Sahara er verdens hurtigst voksende region inden for mobiltelefoni og vil i 2020 have overhalet Europa, som er verdens næststørste marked for mobiltelefoni målt på antal SIM-kort, kun overgået af Asien-Stillehavsregionen.

Mobiltelefoni kan fungere som et bindeled mellem den hastigt voksende, meget unge befolkning, den stigende ekspansion af bankydelser og udbredelse af banker og en stadigt større efterspørgsel efter forbrugsgoder”, siger Søren Høyer. Han fortsætter:

”Vores erfaring fra nogle lande giver os indsigt i tendenser, der gentager sig andre steder og sætter os i stand til at positionere os i tide”.


En langsigtet investering
Søren Høyer og Brian Muggeridge Andersen har derfor stor tiltro til Frontier Markets og NEMAs mulighed for at skabe attraktive, fremtidige afkast til sine investorer. Det er dog afgørende, at man fastholder en lang investeringshorisont, når man investerer i Frontier Markets, da der kan være kursmæssige ”bump på vejen”.

En investering i NEMA er en investering i langsigtede og strukturelt drevne forandringer i lande med et enormt demografisk og økonomisk potentiale. Udviklingen i disse lande er dog sjældent lineær og investorer bør derfor, så vidt det er muligt, afstå fra kortsigtede investeringsstrategier i denne aktivklasse – for at undgå unødige tab fra kortsigtede kursbevægelser i de enkelte markeder”, afslutter Brian.


Læs mere om afdelingen

» Læs mere om New Emerging Markets Aktier
» Prospekt
» Central investorinformation


* Akkumuleret afkast fra 31.05.12 til 31.05.15 efter omkostninger

Bemærk at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Investorer anbefales at læse prospekt og Central investorinformation inden beslutning om investering.

 

Opdateret: 29.06.2015