Menu

Søg på sitet

Svanemærket obligationsfond: Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling

Svanemærkede investeringer - der også tager hensyn til dit investeringsafkast

Danske investorer har stor appetit på bæredygtighed og ansvarlige investeringer, der samtidig kan levere et konkurrencedygtigt afkast. Derudover ønsker de tryghed for, at investeringen rent faktisk også er gør en forskel.

Som den første danske kapitalforvalter har BankInvest lanceret en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN’s verdensmål højt samt har et meget lavt CO2-aftryk.

Investeringer med omtanke

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling er en fond med høje ambitioner.
Fondens ambitiøse fokusområder er at:

  • halvere CO2-aftrykket
  • bidrage aktivt til FN’s verdensmål
  • fokusere på høj ansvarlighed
  • investere ansvarligt og grønt
  • tilbyde et attraktivt afkast med fokus på ansvarlighed

Fonden fravælger tobak, våben og fossile brændstoffer og har fokus på fx grønne obligationer samt andre ESG-ansvarlige investeringstyper, der bidrager til CO2 reduktion og understøtter FN’s verdensmål.

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling er en obligationsfond med høje ambitioner. Obligationsfonden er for investorer på udkig efter en ansvarlig investering, der samtidig kan levere et konkurrencedygtigt afkast.

Michael Hauch, obligationschef i BankInvest

Svanemærket obligationsfond

BankInvests svanemærkede obligationsfond, Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling, er for dig der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og andre samtidig med, at du tager hånd om dine investeringer på en ansvarlig måde.

For investeringer handler om at skabe værdi for fremtiden. Med Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling kan du skabe fremtidige værdier for dig selv og dine nærmeste. Samtidig tager du ansvar for, at fremtidige generationer får samme mulighed.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Disclaimer
Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld