Menu

Søg på sitet

Svanemærket aktiefond: Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

Aldrig har det været nemmere at tage ansvar for sine investeringer

Private investorer viser stigende interesse for at investere deres opsparing ansvarligt. Det er ikke længere nok, at opsparingen placeres i virksomheder, der overholder internationale normer og konventioner. Pengene må også gerne arbejde for en bedre verden, bidrage til FN’s verdensmål og trække klimaet i en grønnere retning.

BankInvests svanemærkede aktiefond er for alle

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling er en ambitiøs og ansvarlig aktiefond til private investorer og er for dig der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for andre.

Den svanemærkede aktiefond forener det bedste af to verdener: Et solidt bidrag til en bedre verden for mennesker og miljø uden at gå på kompromis med afkastet.

Fondens investeringsportefølje: 

  • Har forpligtiget sig til 70 % CO2 reduktion*
  • Investerer i ansvarlige virksomheder
  • Bidrager til FN’s verdensmål

Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran, ekskluderes også.

Vi arbejder med ansvarlighed i flere dimensioner og gør det målbart. Samtidig skal investeringsstrategien sikre, at fonden også giver et merafkast over tid

Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

Danmarks og Nordens mest udbredte og kendte miljømærke, Svanemærket, er din ekstra garanti for, at vi tager hånd om dine investeringer på en ansvarlig måde.

Som svanemærket fond investerer Globale Aktier Bæredygtig Udvikling nemlig kun i virksomheder, som handler med omtanke i forhold til den verden, de er en del af. Uanset om virksomheden ligger i Herning, Hamburg eller Hanoi.

For investeringer handler om at skabe værdi for fremtiden. Med Globale Aktier Bæredygtig Udvikling kan du skabe fremtidige værdier for dig selv og dine nærmeste. Samtidig tager du ansvar for, at fremtidige generationer får samme mulighed.

Kontakt dit pengeinstitut, hvis du vide mere om Globale Aktier Bæredygtig Udvikling.

*CO2-aftryk (målt som CO2/EVIC) fra afdelingens investeringer reduceres frem mod 2030 med 70 % i forhold til baseline-aftryk (defineret ved benchmarkets CO2-aftryk ultimo 2019).

Disclaimer
Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tallene i materialet er historiske, og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld