Menu

Søg på sitet

Svanemærket aktiefond: Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

Aldrig har det været nemmere at tage ansvar for sine investeringer

Private investorer viser stigende interesse for at investere deres opsparing bæredygtigt og ansvarligt. Det er ikke længere nok, at opsparingen placeres i virksomheder, der overholder internationale normer og konventioner. Pengene må også gerne arbejde for en bedre verden, bidrage til FN’s verdensmål og trække klimaet i en grønnere retning.

BankInvests svanemærkede aktiefond er for alle

BankInvest har lanceret en af Danmarks mest ambitiøse, bæredygtige aktiefonde til private investorer - den svanemærkede Globale Aktier Bæredygtig Udvikling.

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling er for dig der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for andre. Aktiefonden forener det bedste af to verdener: Et godt investeringsafkast - og et solidt bidrag til en bedre verden for mennesker og miljø.

Fonden investerer i virksomheder, der:

  • Scorer meget højt på understøttelse af FN’s verdensmål
  • Scorer meget lavt på udledning af CO2

Samtidig ekskluderes investeringer i virksomheder med mere end 5%’s omsætning fra:

  • Våben
  • Tobak
  • Atomkraft
  • Fossile brændstoffer

Vi arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed i flere dimensioner og gør det målbart. Samtidig skal investeringsstrategien sikre, at fonden også giver et merafkast over tid

Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

Danmarks og Nordens mest udbredte og kendte miljømærke, Svanemærket, er din garanti for, at vi tager hånd om dine investeringer på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Som svanemærket fond investerer Globale Aktier Bæredygtig Udvikling nemlig kun i virksomheder, som handler med omtanke i forhold til den verden, de er en del af. Uanset om virksomheden ligger i Herning, Hamburg eller Hanoi.

For investeringer handler om at skabe værdi for fremtiden. Med Globale Aktier Bæredygtig Udvikling kan du skabe fremtidige værdier for dig selv og dine nærmeste. Samtidig tager du ansvar for, at fremtidige generationer får samme mulighed.

Kontakt dit pengeinstitut, hvis du vide mere om Globale Aktier Bæredygtig Udvikling.

Fonden arbejder med målbar bæredygtighed i flere dimensioner

1

50 % lavere CO2 -aftryk*

*Sammenlignet med verdensindekset

2

Investerer i ansvarlige virksomheder

3

Bidrager til FN’s verdensmål

Disclaimer
Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tallene i materialet er historiske, og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld