Menu

Søg på sitet

Invester i en bæredygtig fremtid

Bæredygtige investeringer
- der tager hensyn til både din omverden og dit investeringsafkast

Danske investorer viser stigende interesse for at investere deres opsparing i bæredygtige og ansvarlige fonde, der samtidig kan levere et konkurrencedygtigt afkast. Det kræver naturligvis, at virksomhederne er ordentlige og ansvarlige og overholder internationale normer og konventioner.

Flere og flere investorer ønsker samtidig, at pengene også arbejder for en bedre verden, bidrager til FN’s verdensmål og trækker klimaet i en grønnere retning. Og det rejser naturligvis spørgsmålet: Hvordan sikrer jeg, at investeringen rent faktisk også er bæredygtig?

BankInvests svanemærkede bæredygtige investeringsfonde er for alle

BankInvest har lanceret to ambitiøse, bæredygtige og svanemærkede fonde til dig der ønsker tryghed for, at dine penge gør en forskel – både for dig selv og din omverden.

Svanemærket er din garanti for, at BankInvest tager hånd om dine investeringer på en måde, som Danmarks og Nordens mest udbredte og kendte miljømærke kan stå inde for.

Svanemærkede investeringsfonde skal nemlig opfylde 25 obligatoriske krav, der regulerer de forskellige måder, som en fond kan påvirke virksomheder på. 

 

BankInvests to svanemærkede fonde – en aktiefond og en obligationsfond - investerer i virksomheder og obligationer, der:

  • Scorer meget højt på understøttelse af FN’s verdensmål
  • Har et meget lavt CO2-aftryk

Samtidig ekskluderes investeringer i virksomheder med mere end 5 % omsætning fra:

  • Våben
  • Tobak
  • Atomkraft
  • Fossile brændstoffer

 

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling

Er en global obligationsfond bestående af stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN’s verdensmål højt samt har et meget lavt CO2-aftryk. Det tilstræbes at andelen af grønne obligationer min. udgør 10 % af fondens formue.

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

Er en global aktiefond med en faktorbaseret investeringsstrategi.

Fondens målsætning er en AA ESG-score, et CO2-aftryk på 50% af benchmark samt at 20 % af virksomhedernes salg direkte kan knyttes til FN’s verdensmål.

Svanemærkede fonde

Navn
Afkast i dag
ISIN
Risiko
Indre værdi
Afkast i dag
År til dato
Indløsning
Emission
Data fra
Seneste måned
1 år
3 år
5 år
7 år
10 år
ISIN
2020
2019
2018
CI/VI Prospekt Regnskab Vedtægter Investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Når du investerer bæredygtigt, får du en stor reduktion i din CO2-udledning

Kilde: BankInvests egne beregninger. Gennemsnitlig formue på 1,4 mio. kr. set over 42 år (arbejdsliv) er baseret på rapport fra CBS Professor Jesper Rangvids ”Danskernes opsparing – med særligt blik på investeringsforeninger”.

BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld