Menu

Søg på sitet

Vores fonde med bæredygtigt aftryk

BankInvests svanemærkede fonde investerer i virksomheder og obligationer:

  • der har en høj samlet score på understøttelse af FN’s verdensmål
  • der har et lavt CO2-aftryk sammenlignet med benchmark

Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran, ekskluderes også.

BankInvests svanemærkede fonde

Navn
Afkast i dag
ISIN
Risiko
Indre værdi
Afkast i dag
År til dato
Indløsning
Emission
Data fra
Seneste måned
1 år
3 år
5 år
7 år
10 år
ISIN
2021
2020
2019
CI/VI Prospekt Regnskab Vedtægter Investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark
Kurserne opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9–17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs.
Alle udbytter er udtrykt i procent.

Svanemærkede investeringsfonde

BankInvests investeringer har en standard for ansvarlighed, der skal overholdes på tværs af alle vores investeringsprodukter. Derudover tilbyder vi også tre svanemærkede aktie- og obligationsfonde, som imødekommer en ekstra række kriterier.

Vores svanemærkede investeringsfonde scorer samlet meget højt i deres bidrag til FN’s verdensmål, har et meget lavt CO2-aftryk sammenlignet med benchmark. Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran, ekskluderes også.

De globale svanemærkede fonde kompenserer desuden for ejerandelen af det CO2-aftryk, som virksomhederne, de investerer i, udleder, hvor det er muligt at måle. Det gøres gennem godkendte CO2-kreditter, som BankInvest køber. Hvis en virksomhed udleder 100.000 tons CO2, og BankInvest ejer 1% svarende til 1.000 tons CO2, vil BankInvest købe CO2-kreditter svarende til en reduktion på 1.000 tons CO2

Læs mere om, hvordan CO2-kompensationen fungerer.

 

Går det ud over afkastet?

Mange oplever, at afkastet fra ansvarlige investeringer konkurrerer fint med afkastet fra andre investeringer. En stor undersøgelse viser, at investorer med stor sandsynlighed får et højere afkast på aktier i virksomheder, der opfører sig ansvarligt.

Når virksomheden tager arbejdsforhold, miljø og basale rettigheder alvorligt, skaber det ganske enkelt værdi i det lange løb.

 

Når du investerer i BankInvests svanemærkede fonde, investerer du i en portefølje der samlet set udleder 50 % mindre CO2 end benchmark.

Kilde: BankInvests beregninger per. januar 2022. Gennemsnitlig formue på 1,4 mio. kr. set over 42 år (arbejdsliv) er baseret på rapport fra CBS Professor Jesper Rangvids ”Danskernes opsparing – med særligt blik på investeringsforeninger”.​ CO₂ reduktionen er ved en 50-50 investering i BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling og Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling sammenlignet med en investering i verdensmarkedet.​

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld