Menu

Søg på sitet

Vores fonde med bæredygtigt aftryk

Investeringer med omtanke

BankInvest svanemærkede fonde vægter ansvarlighed og FN’s verdensmål højt, samtidig har fondene forpligtet sig til reducere porteføljernes CO2-udledning med 70 % inden 2030*

Derudover ekskluderes selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer fra BankInvests svanemærkede fonde. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran, ekskluderes også.

BankInvests svanemærkede fonde

Navn
Afkast i dag
ISIN
Risiko
Indre værdi
Afkast i dag
År til dato
Indløsning
Emission
Data fra
Seneste måned
1 år
3 år
5 år
7 år
10 år
ISIN
2021
2020
2019
CI/VI Prospekt Regnskab Vedtægter Investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark
Kurserne opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9–17 bliver der overført kurser hvert 15.-20. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs.
Alle udbytter er udtrykt i procent.

Svanemærkede investeringsfonde

BankInvests investeringer har en standard for ansvarlighed, der skal overholdes på tværs af alle vores investeringsprodukter. Derudover tilbyder vi også tre svanemærkede aktie- og obligationsfonde, som imødekommer en ekstra række kriterier.

Vores svanemærkede investeringsfonde vægter ansvarlighed og FN’s verdensmål højt, samtidig har fondene forpligtet sig til reducere porteføljernes CO2-udledning med 70 % inden 2030*. Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran, ekskluderes også.

De globale svanemærkede fonde kompenserer desuden for ejerandelen af det CO2-aftryk, som virksomhederne, de investerer i, udleder, hvor det er muligt at måle. Det gøres gennem godkendte CO2-kreditter, som BankInvest køber. Hvis en virksomhed udleder 100.000 tons CO2, og BankInvest ejer 1% svarende til 1.000 tons CO2, vil BankInvest købe CO2-kreditter svarende til en reduktion på 1.000 tons CO2

Læs mere om, hvordan CO2-kompensationen fungerer.

Går det ud over afkastet?

Mange oplever, at afkastet fra ansvarlige investeringer konkurrerer fint med afkastet fra andre investeringer. En stor undersøgelse viser, at investorer med stor sandsynlighed får et højere afkast på aktier i virksomheder, der opfører sig ansvarligt.

Når virksomheden tager arbejdsforhold, miljø og basale rettigheder alvorligt, skaber det ganske enkelt værdi i det lange løb.

Når du investerer ansvarligt, kan du opnå en stor reduktion i din CO2-udledning

Når du investerer i BankInvests svanemærkede fonde, investerer du i en portefølje der har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 70 % frem mod 2030*.

Kilde: BankInvests beregninger opdateret januar 2022. Gennemsnitlig formue på 1,4 mio. kr. set over 42 år (arbejdsliv) er baseret på rapport fra CBS Professor Jesper Rangvids ”Danskernes opsparing – med særligt blik på investeringsforeninger”.​ CO₂ reduktionen er ved en 50-50 investering i BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling og Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling sammenlignet med en investering i verdensmarkedet.​

*CO2-aftryk (målt som CO2/EVIC) fra afdelingernes investeringer reduceres frem mod 2030 med 70 % i forhold til baseline-aftryk (defineret ved benchmarkets CO2-aftryk ultimo 2019).

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld