Menu

Søg på sitet

Samfundsansvar

BankInvest arbejder med samfundsansvar

Som kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger tror BankInvest grundlæggende på, at virksomheder, der skaber værdi, er dem, der på langt sigt er ansvarlige i deres forretningspraksis. BankInvest har derfor forpligtet sig til sammen med investorerne at foretage investeringer på en ansvarlig måde og investere i selskaber, der er ansvarlige i deres forretningspraksis. Hvordan dette foregår, er nærmere beskrevet i BankInvests politik for ansvarlige investeringer.

Ansvarlige investeringer er et vanskeligt område, hvor debatten hurtigt kan blive sort-hvid. BankInvest har derfor en struktureret proces med at håndtere ansvarlighed i investeringer i alle porteføljer og investeringsafdelinger.

Normbaseret screening i praksis

BankInvest samarbejder med den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics, som varetager dialogen for adskillige andre danske investorer. Sustainalytics har til opgave at overvåge - eller screene - samtlige investeringer i BankInvests børsnoterede porteføljer og investeringsafdelinger*. Dette kaldes også for normbaseret screening og betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (fx FN's Global Compact) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Selskaber, som ikke overholder normerne, indgår BankInvest i en dialog med via Sustainalytics, for på den måde positivt at påvirke selskabets adfærd. Det sker alene eller sammen med andre investorer.

Et dialogforløb kan indebære en række tiltag herunder dialog med selskabets ledelse, påvirkning af bestyrelsens sammensætning og stemmeafgivelse på generalforsamlingen.

Hvis intet hjælper, kan det føre til salg af selskabets aktier. Det vurderes af BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer.

Nogle af de vigtigste norm-baserede kriterier

FN's Menneskerettigheds­erklæring

FN's Global Compact

10 principper om blandt andet menneskerettigheder, miljø, antikorruption

OECD retningslinjer for multinationale selskaber

ILO arbejdsmarkeds­konventioner

Komité for Ansvarlige Investeringer

BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer mødes minimum fire gange årligt for blandt andet at koordinere implementeringen af retningslinjerne for de FN-støttede principper for ansvarlig investering (PRI) samt diskutere forhold, der vedrører ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Herudover har komitéen også beslutningskompetencen til at ekskludere selskaber i alle BankInvests porteføljer.

Komitéen består af den adm. direktør, der er formand for komitéen, investeringsdirektøren, viceinvesteringsdirektøren, investeringsforvaltningsdirektøren, partnerdirektøren, obligationschefen, chefporteføljeforvalteren for globale aktier, chefen for ansvarlige investeringer og vores seniorkommunikationsrådgiver.

 

BankInvest har tilsluttet sig flere netværk i forlængelse af vores arbejde med ansvarlige investeringer

 • De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer blev grundlagt i april 2006 på initiativ fra den daværende Generalsekretær Kofi Annan. Han inviterede nogle af de største institutionelle investorer og kapitalforvaltere i verden til i fællesskab med FN at udvikle principper for ansvarlige investeringer. I februar 2008 underskrev BankInvest De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (UN PRI).

  Der er i alt seks principper, der alle er defineret til at være forenelige med en traditionel investeringstilgang. Principperne gør sig gældende for hele BankInvests investeringsproces. Investeringsfondene i mobil-app'en Darwin er dog undtaget, se note forneden.

  Der er en øget bevidsthed blandt BankInvests investorer, konsulenter og andre, der arbejder med investering om, at miljømæssige (environmental, E), sociale forhold (social, S) samt god virksomhedsledelse (Governence, G) alle er dimensioner, der kan påvirke investeringsporteføljernes performance.

  Læs mere på Unpri

 • BankInvest har siden 2019 støttet FN's Global Compact, som er 10 principper om ansvarlighed inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Du kan læse BankInvest rapportering og principperne her.

  UN Global Compact rapport 2020

  Læs mere på UN Global Compact

 • Som underskriver af Montréal Carbon Pledge anerkender BankInvest (og en række andre institutionelle investorer verden over) den langsigtede investeringsrisiko forbundet med drivhusgasser, CO2-udledning og klimaforandringer, og forpligter sig til at handle herefter. Det betyder, at BankInvest offentliggør CO2-fodaftrykket for en række afdelinger.

  Læs mere på Montreal Pledge

 • BankInvest har underskrevet Climate Action 100+, et investorsamarbejde, der søger at påvirke de 161 mest CO2-udledende virksomheder i verden, herunder danske A.P. Møller - Mærsk, til at gå mere klimavenlige veje. De 161 virksomheder tegner sig for mere end 2/3-dele (!) af den globale industris CO2-udledning.

  Læs mere på Climate Action 100

 • BankInvest er medlem af og støtter Danish Social Investment Forum (Dansif).

  Dansif er et netværk for investorer, konsulenter og andre organisationer, som arbejder med det hurtigt voksende område inden for ansvarlige investeringer. Medlemskabet giver BankInvest adgang til et bredt netværk af medlemmer og muligheden for at præge og opbygge det danske marked.

  Læs mere på Dansif

*Investeringsfondene i mobil-app'en Darwin er ikke omfattet af den etiske screening. Det skyldes, at der p.t. er et meget begrænset udbud af etisk screenede ETF'er. Priserne er høje, ligesom "spreads" er store (forskellen på købs-/salgspris).

BankInvest er i dialog med ETF-leverandørerne om muligheden for på et senere tidspunkt at indføre etisk screenede indeksfornde i Darwin.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld