Menu

Søg på sitet

Politik for ansvarlige investeringer

BankInvest har vedtaget en politik for ansvarlige investeringer og samfundsansvar. Politikken beskriver BankInvests overordnede holdninger til ansvarlighed og bæredygtighed sætter rammerne for den del af BankInvests investeringsarbejde, der angår ESG, bæredygtighed, aktivt ejerskab og normscreeninger.

BankInvest ønsker at være en førende aktør inden for ansvarlige investeringer.

Vores politik på området sætter rammen for arbejdet med ESG (de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer) i BankInvests investeringsstrategier og -processer. Politikken formulerer også vores ambitioner for den bæredygtige omstilling og klimaindsats.

Den bæredygtige omstilling er essentiel for at indfri FN’s og EU’s ambitiøse mål, og den  finansielle sektor spiller en central rolle for at understøtte den bæredygtige omstilling. Vi støtter EU-Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst fra 2018 samt målsætningerne i Parisaftalen.

Derudover tror vi på, at virksomheder, der opfører sig ansvarligt, kan skabe mest værdi for investorerne på lang sigt.


Målsætninger for arbejdet med ESG

BankInvest ønsker at bidrage positivt til branchens arbejde med at integrere bæredygtighedshensyn i investeringsprocessen og sætter for løbende mål for, hvordan investeringsafdelingerne skal arbejde med ESG og CO2.

BankInvest ønsker at være transparente i forhold til dette arbejde, hvorfor der kvartalsvist rapporteres på de enkelte afdelingers bæredygtighedshensyn.

BankInvest ønsker desuden at tilbyde særlige bæredygtige produkter, der henvender sig til investorer, der gerne vil investere med et særligt bæredygtige fokus.

Komité for Ansvarlige Investeringer

BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer tilser BankInvests arbejde med ansvarlige investeringer, herunder udvikling af politikker og vedligeholdelse af BankInvests eksklusionsliste. Komitéen skal også sikre, at BankInvest har det rette produktudbud inden for ansvarlige investeringer og lever op til de krav, der stilles til kapitalforvaltere.

Komitéen mødes minimum fire gange årligt og består af:

 • Adm. direktør (formand for komitéen)
 • Investeringsdirektøren
 • Viceinvesteringsdirektøren
 • Investeringsforvaltningsdirektøren
 • Den presseansvarlige
 • Obligationschefen
 • Partnerdirektøren
 • Chefporteføljeforvalteren for globale aktier
 • Chefen for Ansvarlige Investeringer

BankInvest har tilsluttet sig flere netværk i forlængelse af vores arbejde med ansvarlige investeringer

 • De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer blev grundlagt i april 2006 på initiativ fra den daværende Generalsekretær Kofi Annan. Han inviterede nogle af de største institutionelle investorer og kapitalforvaltere i verden til i fællesskab med FN at udvikle principper for ansvarlige investeringer. I februar 2008 underskrev BankInvest De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (UN PRI).

  Der er i alt seks principper, der alle er defineret til at være forenelige med en traditionel investeringstilgang. Principperne gør sig gældende for hele BankInvests investeringsproces. Investeringsfondene i mobil-app'en Darwin er dog undtaget, se note forneden.

  Der er en øget bevidsthed blandt BankInvests investorer, konsulenter og andre, der arbejder med investering om, at miljømæssige (environmental, E), sociale forhold (social, S) samt god virksomhedsledelse (Governence, G) alle er dimensioner, der kan påvirke investeringsporteføljernes performance.

  Læs mere på UNPRI

 • BankInvest har siden 2019 støttet FN's Global Compact, som er 10 principper om ansvarlighed inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Du kan læse BankInvest rapportering og principperne her.

  UN Global Compact rapport 2020

  Læs mere på UN Global Compact

 • Som underskriver af Montréal Carbon Pledge anerkender BankInvest (og en række andre institutionelle investorer verden over) den langsigtede investeringsrisiko forbundet med drivhusgasser, CO2-udledning og klimaforandringer, og forpligter sig til at handle herefter. Det betyder, at BankInvest offentliggør CO2-fodaftrykket for en række afdelinger.

  Læs mere på Montreal Pledge

 • BankInvest har underskrevet Climate Action 100+, et investorsamarbejde, der søger at påvirke de 161 mest CO2-udledende virksomheder i verden, herunder danske A.P. Møller - Mærsk, til at gå mere klimavenlige veje. De 161 virksomheder tegner sig for mere end 2/3-dele (!) af den globale industris CO2-udledning.

  Læs mere på Climate Action 100

 • BankInvest er medlem af og støtter Danish Social Investment Forum (Dansif).

  Dansif er et netværk for investorer, konsulenter og andre organisationer, som arbejder med det hurtigt voksende område inden for ansvarlige investeringer. Medlemskabet giver BankInvest adgang til et bredt netværk af medlemmer og muligheden for at præge og opbygge det danske marked.

  Læs mere på Dansif

 • BankInvest er medunderskriver af CDP, verdens største investor- og virksomhedssamarbejde indenfor miljødata. CDP er en non-profit organisation, som via dialog arbejder med at indsamle miljødata fra virksomheder, byer og regioner verden over.

  Læs mere om CDP (engelsksproget)

 • BankInvest har tilsluttet sig Net Zero Asset Managers-initiativet, hvor kapitalforvaltere frem mod 2050 forpligter sig til at arbejde for at neutralisere udledningen af drivhusgasser fra de selskaber, man investerer i og fastsætte delmål for udledningerne.”

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld