Menu

Søg på sitet

Politik for ansvarlige investeringer

BankInvest har vedtaget en politik for ansvarlige investeringer. Politikken betyder, at alle BankInvests investeringsafdelinger* gennemgår en etisk screening for brud på internationale normer og konventioner inden for blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø.

Et konventionsbrud resulterer i, at BankInvest gennem dialog vil søge at påvirke selskabet til at ændre adfærd inden for det pågældende område sammen med øvrige investorer. En succesfuld dialog kan tage år, hvilket netop er essensen af aktivt ejerskab. Udvikling rapporteres til og overvåges af Komitéen for Ansvarlige Investeringer.

Hvis en virksomhed ikke udviser vilje til at ændre adfærd, kan det komme på tale at ekskludere virksomheden fra BankInvests investeringsunivers. En sådan beslutning tages af Komitéen for Ansvarlige Investeringer.

Både screeningen af og dialogen med virksomhederne (som kaldes engagement eller aktivt ejerskab) varetages af den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics, som varetager dialogen for adskillige andre danske investorer.
Udover ovenstående kriterier har BankInvest et generelt forbud mod at investere i selskaber involveret i produktion af klyngebomber.

Investering i emerging markets-statsobligationer

Når BankInvest investerer i statsobligationer udstedt af emerging markets-lande, er der et ESG-fokus på det pågældende land. (Fokus på miljø, sociale- og ledelsesmæssige forhold).

Derudover sker investeringer i statsobligationer i henhold til internationale konventioner og under hensyntagen til UN PRI, FN's principper for ansvarlige investeringer, som BankInvest er medunderskriver af.

I forbindelse med investering i statsobligationer følger BankInvest FN- og EU-sanktioner og udelukker lande, hvor der er sanktioner mod investering i statsobligationer.

BankInvests investeringspolitik på området inkluderer metodikken fra FFP's Fragile States Index, der på årlig basis vurderer lande på indikatorer i tre grupper: sociale, økonomiske og politiske/militære indikatorer og inddeler landene i 11 kategorier. Hvis et land tilhører de to laveste kategorier, investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, med mindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette. Resultaterne gennemgås som udgangspunkt en gang årligt.

*I mobil-app'en Darwins investeringsprodukter tages der så vidt muligt hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomheder. Det vil sige, at produkterne screenes for ESG-forhold.

Alle aktiepositioner og europæiske virksomhedsobligationer bliver som udgangspunkt screenet med MSCI's ESG-filter, hvis der findes en ETF, der har dette alternativ.

Derimod foretages der p.t. ingen screening af statsobligationer samt Emerging Markets-obligationer, fordi markedet for ESG-screenede ETF'er endnu ikke er udviklet nok.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld