Menu

Søg på sitet

Bæredygtige investeringer der betaler sig

Bæredygtige investeringer med omtanke

Interessen for bæredygtige investeringer er vokset – og med god grund.

Mange af os ønsker, at vores investeringer tager ordentligt hensyn til miljø og mennesker. Mange oplever også, at afkastet fra bæredygtige investeringer konkurrerer fint med afkastet fra andre investeringer.

En stor undersøgelse viser, at investorer med stor sandsynlighed får et højere afkast på aktier i virksomheder, der opfører sig ansvarligt og bæredygtigt. Når virksomheden tager arbejdsforhold, miljø og basale rettigheder alvorligt, skaber det ganske enkelt værdi i det lange løb.

Nogle bruger FN’s 17 verdensmål som et mål for bæredygtighed. Hvis en virksomhed aktivt støtter FN’s 17 verdensmål for klima, ernæring, sundhed, uddannelse og meget mere, er den godt på vej.

BankInvest støtter også FN’s verdensmål, og vi bakker op om internationalt samarbejde, der påvirker virksomheder og investorer til at agere ansvarligt og bæredygtigt.

Hvis vi investerer bæredygtigt og handler med omtanke, skaber vi vækst og værdi både for os selv og for fremtidige generationer.

Når du investerer bæredygtigt, får du en stor reduktion i din CO2-udledning

Kilde: BankInvests egne beregninger. Gennemsnitlig formue på 1,4 mio. kr. set over 42 år (arbejdsliv) er baseret på rapport fra CBS Professor Jesper Rangvids ”Danskernes opsparing – med særligt blik på investeringsforeninger”.

Sådan arbejder vi

I BankInvest tror vi på, at virksomheder skaber mest værdi ved at drive deres forretning ansvarligt. Derfor investerer vi i virksomheder, der handler ansvarligt.

Vi investerer i flere tusinde virksomheder og i lande verden over. Vi får derfor hjælp fra eksperter, der fungerer som vores øjne og ører, og taler med virksomhederne for os.

BankInvest samarbejder med konsulenthusene MSCI (ESG analyser), Sustainalytics (screening og dialog) og ISS ESG (om at stemme på generalforsamlinger). Derudover deltager BankInvest i forskellige initiativer omkring ansvarlige investeringer inklusiv de FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer. Det kan du læse mere om her.

Når vi stiller krav til virksomhederne, stiller vi også krav til os selv. BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer med vores administrerende direktør for bordenden styrer indsatsen. Komitéen drøfter aktuelle sager og lægger linjen for ansvarlighed og bæredygtighed.

Komitéen har også det sidste ord, hvis en virksomhed af forskellige årsager ender på listen over virksomheder, som vores porteføljeforvaltere ikke må investere i (”eksklusionslisten”).

Hvis vi investerer bæredygtigt og handler med omtanke, skaber vi vækst og værdi både for os selv og for fremtidige generationer.

Sådan gør vi

1

Vi holder øje...

Hvis en virksomhed, vi har investeret i har kritisable arbejdsforhold eller problemer med at overholde miljø- og menneskerettigheder, går vi i dialog med ledelsen. Dialog nytter ofte. Ellers sælger vi ud af investeringen.

2

Vi stemmer...

Vi bruger vores stemmeret på virksomhedernes generalforsamlinger. Som aktionærer – og aktive ejere – er det naturligt for os at forsøge at påvirke ledelsen i den retning, vi ønsker.

3

Vi fravælger...

Vi fravælger virksomheder, hvor mere end 25% af omsætningen stammer fra kulminedrift (termisk kul). Vi undgår også virksomheder, der producerer kontroversielle våben, som fx klyngevåben og kemiske våben.

Ordbog

  • Aktivt ejerskab er, når BankInvest - som investor - bruger sin indflydelse og rettigheder til at forbedre virksomhedernes adfærd. Det betyder fx, at BankInvest stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger eller går i dialog med selskaber, der ikke opfylder BankInvests krav til investeringer.

  • En bæredygtig investering kan defineres på mange måder. Ifølge EU er en investering bæredygtig, hvis den i høj grad bidrager til et af EU’s seks miljømål. Det kan fx være kontrol og forebyggelse af miljøforurening. Derudover må virksomheden, der bliver investeret i, ikke gøre væsentlig skade på nogen af de fem øvrige miljømål. Det er samtidigt med, at virksomheden skal overholde menneskerettighederne og andre minimumsgarantier.

  • Er en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed, der kan påvirke værdien af en investering negativt.

  • Det er lovregler, som bestemmer, hvilke oplysninger om bæredygtighed virksomhederne skal oplyse om deres finansielle produkter. Men også hvor disse skal offentliggøres.

  • ESG måler og beskriver virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

  • Når virksomheder prøver at få finansielle produkter til at fremstå mere bæredygtige, end de reelt er.

  • BankInvests investeringer og investeringsafdelinger bliver overvåget af det internationalt konsulenthus ’Sustainalytics’. Sustainalytics overvåger virksomhedernes brud på globale retningslinjer indenfor fx klima, korruption, menneske- og arbejdstagerrettigheder. Denne proces kaldes også normbaseret screening.

  • En investeringsfond kan kalde sig svanemærket, når den opfylder 25 obligatoriske krav. Det kan fx være at ekskludere virksomheder, der har mere end 5% af deres omsætning fra våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer.

  • Et værktøj, som bruges til at vurdere, om en investering er bæredygtig.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld