Menu

Søg på sitet

Afdelingens midler placeres globalt i Exchange Traded Funds (ETF'er), som kan være andele i afdelinger i UCITS eller investeringsinstitutter. Det er derfor både disse ETF'ers investeringer samt sammensætningen af aktie- og obligationsporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen.
Højst 20 % af formuen må anbringes i en enkelt ETF. Afdelingen må samlet højst investere 30 % af sin formue i investeringsinstitutter som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. Andelen af aktier er som udgangspunkt 15 %, men andelen kan svinge mellem 10 % og 20 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 85 %, men andelen kan svinge mellem 80 % og 90 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.
Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -2,65 -10,49 -9,77 -1,68 N/A
Benchmark -1,75 -8,12 -7,19 -0,56 0,78
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2021 2020 2019 2018 2017
Produkt 1,97 1,84 7,64 N/A N/A
Benchmark 2,40 2,46 7,03 -0,74 1,65
Udbytte 3,30 3,20 3,60 N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

87,25

Indre værdi

87,25

Emissionskurs

87,25

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 01.07.2022

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) 4,64
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: 30.06.2022

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060906808

Startdato

05.01.2018

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

12

Benchmark

15% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 85% iShares EUR Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtes dagligt.

Forening

Investeringsforeningen BI

ÅOP (%)

0,75

Ind. handelsomk. (%)

0,01

Løbende omkostninger (%)

0,75

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

De miljømæssige og sociale karakteristika inkluderer:

 • Overholdelse af menneskerettigheder
 • Overholdelse af arbejdstagerrettigheder
 • Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
 • Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
 • Eksklusion af virksomheder hvis hovedformål er inden for udvinding af kul og oliesand, som er nogle af de største udledere af CO2,
 • Eksklusion af tobaksproducenter
 • Eksklusion af virksomheder, der er involveret i kontroversielle våben

Afdelingen er underlagt det særlige afsnit om ”Darwin” i foreningens Politik for ansvarlige investeringer, bæredygtighedsrisici og samfundsansvar. Politikken kan tilgås her: https://bankinvest.dk/baeredygtighed/sadan-arbejder-vi/

Afdelingen vil søge at investere i ETF'er, der er underlagt udbyderens ESG-filter og dermed fremmer både miljømæssige og sociale karakteristika. Disse ETF'er vil ikke nødvendigvis følge de øvrige dele af Politik for ansvarlige investeringer, bæredygtighedsrisici og samfundsansvar, men ved at investere i ETF'er, der følger udbyderens ESG-filter sikres et højt minimum af ansvarlighed i investeringerne, såfremt dette alternativ findes for aktivklassen.

Udbyderen af ETF'erne samarbejder typisk med en ekstern samarbejdspartner om at screene investeringerne for disse karakteristika. Det kan der læses mere om på https://www.blackrock.com/dk/formidler/produkter/305418/ishares-msci-world-esg-screened-ucits-etf

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Investér i din fremtid med Darwin

Darwin gør det nemt at investere dine penge, så du kan indfri dine drømme og mål. Darwin er et alternativ til, at have dine penge stående på en opsparingskonto i banken. Du kommer hurtigt i gang med at investere med vores Darwin-app.

Hent Darwin app

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld