Menu

Søg på sitet

Afdelingens midler placeres globalt i Exchange Traded Funds (ETF'er), som kan være andele i afdelinger i UCITS eller investeringsinstitutter. Det er derfor både disse ETF'ers investeringer samt sammensætningen af aktie- og obligationsporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen.
Højst 20 % af formuen må anbringes i en enkelt ETF. Afdelingen må samlet højst investere 30 % af sin formue i investeringsinstitutter som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. Andelen af aktier er som udgangspunkt 15 %, men andelen kan svinge mellem 10 % og 20 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 85 %, men andelen kan svinge mellem 80 % og 90 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.
Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,69 0,05 0,61 N/A N/A
Benchmark 0,51 0,92 1,19 2,44 2,30
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019 2018 2017 2016 2015
7,64 N/A N/A N/A N/A
7,03 -0,74 1,65 3,10 2,75
3,60 N/A N/A N/A N/A

100,22

Indre værdi

100,22

Emissionskurs

100,22

Indløsningskurs

-0,06 %

Afkast i dag

Data fra: 26.10.2020

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060906808

Startdato

05.01.2018

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

20

Benchmark

15% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 85% iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtes dagligt.

Forening

Investeringsforeningen BI

ÅOP (%)

0,75

Ind. handelsomk. (%)

0,02

Løbende omkostninger (%)

0,75

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Investér i din fremtid med Darwin

Darwin gør det nemt at investere dine penge, så du kan indfri dine drømme og mål. Darwin er et alternativ til, at have dine penge stående på en opsparingskonto i banken. Du kommer hurtigt i gang med at investere med vores Darwin-app.

Hent Darwin app

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld