Menu

Søg på sitet

Vores fonde med bæredygtigt aftryk

Investeringer med omtanke

BankInvest svanemærkede fonde vægter ansvarlighed og FN’s verdensmål højt, samtidig har fondene fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra fondenes investeringer.

Derudover ekskluderes selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer fra BankInvests svanemærkede fonde. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak ekskluderes også. Derudover ekskluderes selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran [1].

BankInvests svanemærkede fonde

Navn
Afkast i dag
ISIN
Risiko
Indre værdi
Afkast i dag
År til dato
Indløsning
Emission
Data fra
Seneste måned
1 år
3 år
5 år
7 år
10 år
ISIN
2022
2021
2020
ISIN
Artikelnr.
Bæredygtigt aftryk Bæredygtighedsrelaterede oplysninger CI Prospekt Regnskab Vedtægter Investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark
Kurserne opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9–17 bliver der overført kurser hvert 15.-20. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs.
Alle udbytter er udtrykt i procent.

Svanemærkede investeringsfonde

BankInvests investeringer har en standard for ansvarlighed, der skal overholdes på tværs af alle vores investeringsprodukter. Derudover tilbyder vi også tre svanemærkede aktie- og obligationsfonde, som imødekommer en ekstra række kriterier.

Vores svanemærkede investeringsfonde vægter ansvarlighed og FN’s verdensmål højt, samtidig har fondene fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra fondenes investeringer.

Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak ekskluderes også. Derudover ekskluderes selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammerfra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran[1].

Går det ud over afkastet?

Mange oplever, at afkastet fra ansvarlige investeringer konkurrerer fint med afkastet fra andre investeringer. En stor undersøgelse viser, at investorer med stor sandsynlighed får et højere afkast på aktier i virksomheder, der opfører sig ansvarligt.

Når virksomheden tager arbejdsforhold, miljø og basale rettigheder alvorligt, skaber det ganske enkelt værdi i det lange løb.

[1] Undtaget herfra er virksomheder der opfylder følgende 3 punkter: 1. Genererer mere end 50% af sin omsætning fra vedvarende energi. Denne ratio kan beregnes som et gennemsnit over det seneste, de 2 seneste eller de 3 seneste regnskabsår. 2. Vedvarende energi har de seneste sammenhængende 3 år, i gennemsnit, udgjort mindst 75% af de samlede energisektorinvesteringer. 3. Har mindre end 0,1% af sin omsætning fra skiferenergi.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld