Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner.
Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Lipper Fund Award 2018

Lipper Fund Award 2018

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 2,44 1,77 -4,22 5,30 8,35
Benchmark 3,52 2,91 -7,81 4,22 7,51
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
-3,65 23,00 -2,06 6,01 11,42
-8,64 25,59 -2,68 3,91 12,15
N/A 6,20 6,70 12,10 5,30
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

147,23

Indre værdi

147,50

Emissionskurs

147,05

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 20.01.2021

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%) 12,03
Sharpe Ratio 0,70
Information Ratio 0,41
Tracking Error (%) 2,57

Data fra: 31.12.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060293538

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

6.349

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

1,72

Ind. handelsomk. (%)

0,01

Løbende omkostninger (%)

1,64

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Michael Clemens

  Michael Clemens

  Chefporteføljeforvalter

 • Kresten Johnsen

  Kresten Johnsen

  Porteføljeforvalter

 • Aleksander Thor Edemann

  Aleksander Thor Edemann

  Analytiker

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld