Menu

Søg på sitet

Afdelingens investeringsområde er unge unoterede virksomheder, som mangler kapital i opstartsfasen. Afdelingen placerer hovedparten af formuen i unoterede Private Equity-fonde, herunder Venturefonde.
På dette investeringsområde går der ofte et godt stykke tid, fra afdelingen giver tilsagn om investering i en fond, til at pengene rent faktisk udbetales. I den mellemliggende periode placerer afdelingen disse midler i obligationer. Afdelingen kan låne op til 20% af formuen, hvis den ikke har likvide midler til at imødekomme tidligere afgivne tilsagn. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen har en meget langsigtet investeringshorisont, idet ventureinvesteringer typisk har en løbetid på fem til ti år. Udviklingen har vist, at det er væsentligt at kunne sikre BI Private Equitys pengestrøm og dermed undgå, at afdelingen bliver nødt til at sælge sine investeringer i venturefonden NES II, inden denne udløber. Afdelingen er derfor lukket for emission og indløsning.

Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -1,58 -46,19 -43,83 -17,28 -14,18
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019 2018 2017 2016 2015
12,84 -6,05 -3,99 -15,72 -13,77
N/A N/A N/A N/A N/A
0,00 1,30 N/A 24,00 4,00

4,86

Indre værdi

-0,10 %

Afkast i dag

Data fra: 23.10.2020

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Rød

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 24,93
Sharpe Ratio -0,33
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: 30.09.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060079614

Startdato

18.05.2007

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

13

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Forening

Kapitalforeningen BI Private Equity

ÅOP (%)

0,91

Ind. handelsomk. (%)

0,00

Løbende omkostninger (%)

0,91

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld