Menu

Søg på sitet

Afdelingens investeringsområde er unge unoterede virksomheder, som mangler kapital i opstartsfasen. Afdelingen placerer hovedparten af formuen i unoterede Private Equity-fonde, herunder Venturefonde.
På dette investeringsområde går der ofte et godt stykke tid, fra afdelingen giver tilsagn om investering i en fond, til at pengene rent faktisk udbetales. I den mellemliggende periode placerer afdelingen disse midler i obligationer. Afdelingen kan låne op til 20% af formuen, hvis den ikke har likvide midler til at imødekomme tidligere afgivne tilsagn. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen har en meget langsigtet investeringshorisont, idet ventureinvesteringer typisk har en løbetid på fem til ti år. Udviklingen har vist, at det er væsentligt at kunne sikre BI Private Equitys pengestrøm og dermed undgå, at afdelingen bliver nødt til at sælge sine investeringer i venturefonden NES II, inden denne udløber. Afdelingen er derfor lukket for emission og indløsning.

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -0,08 -37,22 -37,25 -24,89 -20,77
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
Produkt -45,80 12,84 -6,05 -3,99 -15,72
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte N/A 0,00 1,30 N/A 24,00
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

3,08

Indre værdi

0,13 %

Afkast i dag

Data fra: 04.08.2021

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Rød

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 27,52
Sharpe Ratio -0,49
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: 31.07.2021

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060079614

Startdato

18.05.2007

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

8

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Forening

Kapitalforeningen BI Private Equity

ÅOP (%)

0,92

Ind. handelsomk. (%)

0,00

Løbende omkostninger (%)

0,92

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld